Møtested for kompetansebygging

 

Nasjonalt senter for telemedisin og Ringerike Sykehus HF inviterer til Telemedisinsk brukerforum i Hønefoss 28. mars 2006.

Hovedtema for dette brukerforumet er bruk av videokonferanse i psykisk helsevern; pasientbehandling, veiledning, undervisning og elektronisk pasientbehandling i psykisk helsevern.

Brukerforumet er det tredje innenfor tema psykisk helsevern. De to foregående ble arrangert i Trondheim 20. januar 2005, og i Bergen 17. november 2006.

Målgruppen er representanter fra helseforetak, psykiatriske institusjoner, privatpraktiserende psykologer, legekontor, kommunale institusjoner i Helse Sør og Helse Øst.

Sted: Ringerike Sykehus HF, Arnold Dybsjords vei 1, 3511 Hønefoss

Tidspunkt: 28. mars 2006 Kl. 10.00-18.30

Formål med telemedisinsk brukerforum
Som et ledd i spredningen av informasjon har NSTs regionkontakter tatt initiativ til å arrangere brukerforum i alle regioner. Brukerforumene skal gi en innføring i forskjellige telemedisinske tjenester, samt gi informasjon som brukerne kan ha nytte av når de skal starte opp på eget arbeidssted. Hvordan fungerer tjenestene, hvilke gevinster og nytteeffekter kan de gi, hvordan er de organisert, hvordan skal man starte opp?

Brukerforumene arrangeres med to tema som presenteres i plenum for deltakerne. Deretter blir temaene mer detaljert presentert i grupper. Vi ønsker med dette å gi deltakerne nyttig kunnskap og kontakter som kan bidra til at de kan starte opp aktiviteter ved egen arbeidsplass.

Praktiske opplysninger:
Programmet og mer informasjon finnes på: www.telemed.no/brukerforum.

TIL INTERESSERTE I BEGGE REGIONER - HJERTELIG VELKOMMEN!