Næringsminister Ansgar Gabrielsen besøker NST tirsdag 1. april

Ansgar Gabrielsen besøker Tromsø i forbindelse med en høringskonferanse som Næringsdepartementet gjennomfører, om bredbånd. Konferansen skal fokusere på lokale erfaringer med innføring av bredbånd og gi innspill til ei stortingsmelding. Ved Nasjonalt senter for Telemedisin vil Gabrielsen få demonstrert praktiske eksempler på, og fordeler av at bredbånd blir tilgjengelig i hele landet. For mer informasjon, kontakt senterleder Steinar Pedersen, tlf. 777 54 000.