Nasjonal konferanse om samhandling

8. og 9. mars 2005 arrangeres en nasjonal samhandlingskonferanse på Otta i Gudbrandsdalen. Konferansen er et samarbeid mellom Sosial- og helsedirektoratet, Distriktsmedisinsk Senter Nord-Gudbrandsdal, Regionalt Utviklingssenter Nord-Gudbrandsdal og Nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø.
Konferansen har som overordnet tema; Elektronisk kommunikasjon og telemedisin som verktøy for bedre samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten. Konkret fokuserer konferansen på distriktsmedisinske sentra og på den kommunale fyrtårnssatsningen for elektronisk samarbeid mellom tjenestenivåene i helsesektoren.

- Målgruppen er politikere og administrative ledere i helsesektoren - sentralt, regionalt og kommunalt. I tillegg henvender konferansen seg til kliniske ledere og ledere fra pleie- og omsorgssektoren, opplyser Undine Knarvik i programkomitéen.

Foredrag vil bli holdt av representanter fra Helsedepartementet, Sosial- og helsedirektoratet, ordførere og fagpersoner med ulik bakgrunn. Foredragene vil spenne fra informative til erfarings- og forskningsbaserte problemstillinger.

Foreløpig program og mer informasjon finner du her.