Nasjonal nettbasert etterutdanning for sykepleiere tilknyttet akuttmottak

I forbindelse med utviklingen av den nasjonale portal for helseutdanning er nå den første utdanning på plass. Etterutdanningen ble tidligere tilbudt innenfor rammene av tradisjonell klasseromsundervisning og videokonferanse. Nasjonalt senter for telemedisin og fagansvarlige sykepleiere fra Universitetssykehuset i Nord-Norge har i samarbeid videreutviklet dette tilbudet, til også å gjelde nettbasert undervisning.
Etterutdanningen, som har varighet på 5 måneder, fremstår i dag som en kombinasjonsløsning bestående av henholdsvis nettbasert undervisning, forelesninger på videokonferanser, samlinger i Tromsø og praksis på ulike sykehus. Nettstedet inneholder bl.a. videoopptak av attraktive forelesere kombinert med PowerPoint presentasjoner i tillegg til ulike arbeidsoppgaver, cases, fagplan, timeplan m.m. Nettstedet inneholder også diskusjonsgruppe og chat (pratekanal), slik at studentene kan bruke nettstedet interaktivt og kommunisere med forelesere og hverandre. Etterutdanningen er landsomfattende og har studenter fra 8 sykehus fra Kirkenes i nord til Kristiansand i sør.

Hvis du vil vite mer om opplegget rundt denne etterutdanningen, kontakt undervisningskoordinator Vibeke Flytkjær. Vil du vite mer om helseutdanning.no, kontakt prosjektleder Kirsten Eriksen.