Nettbasert kurs "Lær demens med bredbånd" er nå en realitet!

Nasjonalt Kompetansesenter for aldersdemens og Nettbasert Kompetanseutvikling (NKU) ved Nasjonalt senter for telemedisin har i samarbeid utviklet et nettbasert kurs om demens som heter "Lær demens med bredbånd". Dette er et prosjekt som er støttet av Høykom, Norges Forskningsråd. Prosjektsamarbeidet startet høsten 2002.
Deltakerne på kurset er 20 helsearbeidere som kommer fra 3 kommuner på Østlandet; Bøler Bydel i Oslo, Nøtterøy og Horten. Deltakerne har tverrfaglig bakgrunn. De arbeider alle med mennesker med demens ved sykehjem, i hjemmetjeneste og hjemmebasert omsorg.

For å gjennomføre kurset krever det at deltakerne har tilgang til bruk av bredbånd. Kursets innhold presenteres blant annet ved hjelp av videosnutter med rollespill. Disse er innspilt av profesjonelle skuespillere som framstiller reelle problemstillinger som pårørende til mennesker med demens har opplevd. Fagpersoner fra blant annet Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens har bidratt med innhold til de ulike moduler, og bidrar i diskusjonsforum og chat. Tekst, animasjoner, stillbilder, linker, nyheter, diskusjonsforum og chat presenteres på nettstedet. Av deltakerne forventes høy egenaktivitet og bruk av ulike verktøy for samhandling og samarbeid.

Helsearbeiderne skal anvende problembasert læring (PBL) som arbeidsform og det stilles krav om innlevering av både individuelle- og gruppeoppgaver.I tillegg til å arbeide på Internett, skal deltakerne også anvende IP basert videokonferanseteknologi i tillegg til fysiske møter.

28.04 og 29.04 startet opplæring av deltakerne ved datalab`en ved Høgskolen i Vestfold. Entusiasmen var stor da alle kastet seg inn i diskusjonene på nettet! Vi følger spent med i oppfølgingen av kurset som skal forløpe i 4 moduler; to før sommeren og to etter. Kurset skal nå gjennomføres og testes ut for første gang.Evaluering av kurset skal gjennomføres før det kan tilbys alle helsearbeidere i Norge.

Har du lyst til å vite mer? Ta en titt på Internett: "Lær demens med bredbånd" for nærmere informasjon eller ta kontakt med Zoltan Tot, Trond Kristiansen eller Rigmor Furu ved Nasjonalt senter for telemedisin.