Nettbasert utdanning uten grenser

En internasjonal interesseorganisasjon, som jobber med ortopediske hjelpemidler, har vært i Tromsø og meldt sin interesse for den telemedisinske kompetanse i nord.

ISPO (International Society for Prosthetics and Orthotics) uttrykker at de ønsker et samarbeid med NST for å utvikle en nettbasert utdanning for ortopediingeniører i utviklingsland. Dette er en tung organisasjon i verdenssammenheng med et stort internasjonalt nettverk. ISPO ble grunnlagt i København i 1970 og har blant annet jobbet med å utvikle standarder for hvordan proteser skal lages både i industriland og i utviklingsland.

Kartlegging i Kambodsja
Tre medarbeidere fra Nasjonalt senter for telemedisin var i september i Kambodsja for å kartlegge muligheter for å utvikle en nettbasert utdanning for ortopediingeniører. I Kambodsja er det dobbelt så mange landminer som det finnes barn. Det er ikke nok ortopediingeniører til å dekke behovet for proteser og andre hjelpemidler.

- Ortopediingeniører er nødvendig for å måle og tilpasse proteser, og det finnes pr. i dag ikke nok ressurser til å utdanne og lære opp denne type fagpersonell i Kambodsja, opplyser prosjektleder Line Linstad ved NST.

Gode muligheter
Kambodsjareisen avdekket gode muligheter for å utvikle et nettbasert utdanningstilbud for studenter tilknyttet en nasjonal skole der. Infrastruktur og teknologi hindrer ikke etablering av et moderne utdanningstilbud i et land som ellers er fattig og underernært på mange områder.

Strategien er at det nettbaserte tilbud også skal kunne brukes ved to andre skoler i utviklingsland med behov for denne type kompetanse. Disse skolene ligger i El Salvador og i Tanzania. Ved å satse på tre skoler vil hovedprosjektet dekke behov hos studenter i Asia, Afrika og Sør-Amerika.

WHO er med
Under ISPO's besøk i Tromsø ble mulige veger for å realisere den nettbaserte utdanning skissert. Verdens helseorganisasjon (WHO) var også representert og ønsker en rolle i et eventuelt hovedprosjekt. Som samarbeidssenter for Verdens helseorganisasjon søker Nasjonalt senter for telemedisin, gjennom et slikt prosjekt, å oppfylle rollen WHO har tildelt organisasjonen på internasjonalt nivå. ISPO er også tilknyttet WHO gjennom sin rolle som standardiseringsorgan.

Et politisk spørsmål
Nå starter arbeidet for å identifisere mulige finansieringskilder som kan være villige til å støtte opp om et prosjekt hvor den første læringsmodul skal utvikles.

- Det er utelukkende politisk ledelse i Regjeringen eller på Stortinget som kan bidra til å skaffe finansieringskilder for å ta i bruk telemedisin som redskap innen norsk bistands- og nødhjelpspolitikk. Vi må derfor rette en henvendelse til sentrale politikere for å få økonomisk drahjelp til dette prosjektet, erkjenner prosjektleder Line H. Linstad ved Nasjonalt senter for telemedisin.

 

 

 

 

 

 


Fra venstre:
Khasnabis Chapal fra WHO, Sepp Heim og Steen Jensen fra ISPO, Heinz Trebbin fra Don Bosco University i El Salvador samt Stig Karoliussen og Line Linstad fra Nasjonalt senter for telemedisin ønsker i samarbeid å utvikle en nettbasert utdanning for ortopediingeniører i utviklingsland.