Nøkler til telesuksess

Hva er nøkkelen til å få telemedisin satt i rutinemessig drift i helsevesenet? Det ville Fornyingsminister Rigmor Aasrud ha svar på da hun besøkte NST. Og tilbakemeldingene lot ikke vente på seg.
Ministerbesøk 19. mai 2010
Hva skal til for å få tatt i bruk telemedisin, spurte fornyingsminister Rigmor Aasrud til venstre. Og innspill fikk hun... Til høyre Toralf Hasvold, senterleder ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin. Foto: Jan Fredrik Frantzen, NST.
Telemedisin har vært i bruk rundt om i verden i flere tiår. Og i Norge har Tromsø-miljøet levert forsknings- og erfaringsbasert kunnskap siden Telemedisinsk avdeling ble opprettet på Regionsykehuset så langt tilbake som 1993.
 
Men til tross for all kunnskapen som er produsert og dokumentert, og de tjenestene som er testet i løpet av de 17 årene som er gått, så sliter vi enda med at det går tregt med å få helsevesenet til å ta i bruk teknologien. 

 
Det ville Aasrud gjerne vite grunnen til, for med behov for 120.000 nye helsearbeidere de neste årene er det klart at arbeidskrafta må brukes på best mulig måte. Det inkluderer bruk av telemedisin.
 

Organisasjonsendring like viktig
 

- Man må endre måten å jobbe på. Det må bli like naturlig å få pasienten inn på skjermen som gjennom døra. Rutinene må endres, konstaterte senterleder Toralf Hasvold. 
 
Da må helsevesenet være villig til å endre sine arbeidsrutiner, for ny teknologi passer ofte dårlig inn i gammel struktur. Ellers blir resultatet fort at den nye teknologien ikke blir brukt, eller at den bare oppfattes som en ekstra belastning i en hektisk arbeidshverdag.
 
Han fikk støtte fra blant andre hudlege og forsker Thomas Schopf, som har lang fartstid som både fastlege og spesialist. 
 
- Det er måten du organiserer jobben på som er viktigst. Å innføre elektronisk epikrise løser ikke problemet med å få sendt epikrisen raskt og effektivt til fastlegen, når spesialisten likevel ikke rekker å skrive den.
 

Les mer

 

Mangler økonomiske incentiver
 

Tidligere senterleder ved NST, Steinar Pedersen, sparket ballen rett tilbake til politikerne da han nok en gang pekte på at det ikke er nok økonomiske incentiver til å ta i bruk telemedisin. Det lønner seg rett og slett ikke å bruke telemedisin.
 
- For det første må takstene for å bruke bruke telemedisin bli like gode eller ekstra gode sammenliknet med å jobbe på gamlemåten, og for det andre må både allmennlegene og spesialistene få betalt for sin del av jobben. Du kan ikke belønne den ene men ikke den andre.