Nord Norge konkurrerer om beste e-helseløsning i Europa

Universitetssykehuset Nord Norge (UNN)/ Nasjonalt senter for telemedisin (NST) i samarbeid med Nordnorsk Helsenett as (NH) er med i konkurransen eHealth Awards som skal kåre Europas beste e-helseløsning. eHealth Awards (www.e-europeawards.org) arrangeres i forbindelse med Helseministerkonferansen i Brussel 22-23.mai.

Konkurransen
Etter en innledende runde med 179 innsendte bidrag, er vårt bidrag det eneste norske av de 30 som er valgt ut til å delta i den videre konkurransen. Kåringen foretas av en uavhengig gruppe, og blir basert på innsendt dokumentasjon og presentasjon/utstilling under selve konferansen. Prisen skal deles ut av EU kommissær Erkki Liikanen.

Det nordnorske helsenettet
Løsningen UNN/NST og NH har valgt å konkurrere med er det regionale helsenettet Nordnorsk helsenett med de tjenestene som finnes i nettet. Nordnorsk helsenett er et lukket nettverk basert på internett-teknologi for helse- og sosialinstitusjonene i Nord Norge. Nettet inkluderer alle sykehusene i landsdelen, alle primærlegesentre samt den regionale helseadministrasjonen. Sentrale tjenester i nettet er flere telemedisinske tjenester (hud, plastisk kirurgi, øre-nese-hals, øyebunnsfotografering, diagnostisering av hjertelyd, dialysebehandling, røntgen) og elektroniske meldinger (henvisninger, epikrise, laboratoriesvar). Helsenettet er fleksibelt og kapasiteten og tjenestetilbudet bygges ut i takt med behovet hos brukerne. Det som skiller Nordnorsk Helsenett fra andre e-helseløsninger og helsenettløsninger i Europa er det relativt store antallet brukere og bredden i tjenestene som tilbys i nettet.

Aktørene
Universitetssykehuset Nord Norge (UNN): UNN er tilbyder av de fleste telemedisinske tjenester og bruker av elektroniske meldinger i kommunikasjonen med andre sykehus og primærhelsetjenesten.

Nasjonalt senter for telemedisin (NST): NST er en avdeling ved UNN og er et nasjonalt kompetansesenter som har som hovedoppgave å drive forskning og utvikling av telemedisinske løsninger. NST har utviklet og kvalitetssikret de telemedisinske tjenestene i Nordnorsk Helsenett. Kontaktperson: Liv Karen Johannessen, tlf. 971 33773

Nordnorsk Helsenett AS (NH): NH er et aksjeselskap eid av det regionale helseforetaket Helse Nord RHF. NH har driftsansvaret for nordnorsk helsenett. NH startet opp som et prosjekt ved NST. Kontaktperson: Ellen Appelbom, tlf. 976 07351