Nordlys.no: Eldreomsorg versjon 2.0

Hvordan skal vi klare å møte utfordringen vi står ovenfor om ti-tjue år når endringen i alderssammensetningen begynner å utfordre helse- og omsorgstjenestene?

Les kronikken skrevet av NST'er Per Hasvold i Nordlys.no