Norsk Helsenett får ny direktør

Norsk Helsenett har ansatt 52 år gamle Håvard Grimstad som administrerende direktør. Grimstads lange erfaring med offentlig forvaltning og arbeid opp mot kommuner har veid tungt for at valget falt på ham.

Grimstad kommer fra jobben som kommunaldirektør for byutvikling i Trondheim kommune. Han gleder seg å ta fatt på sjefsoppgavene i helsenettet, skriver nettavisen Computerworld.

- Dette er en spennende jobb. Jeg har bakgrunn i både teknologi og ledelse. Jeg kjenner meg godt igjen i målene som er satt for Norsk Helsenett, sier Grimstad til Computerworld.

Han ser at det fortsatt er mange utfordringer i helsesektoren, i forbindelse med blant annet kjernejournal og elektronisk kommunikasjon. Disse oppdragene må løses på nasjonalt nivå, mener han.

Norsk Helsenett overtatt av Staten

Norsk Helsenett ble fra 1. juli i år et statsforetak, der eierskapet forvaltes av Helse – og omsorgsdepartementet.

Denne endringen er et viktig ledd i Regjeringens realisering av samhandlingsreformen hvor staten tar et klarere ansvar i utviklingen og koordineringen på IKT-området i helse – og omsorgssektoren, heter det på Norsk Helsenetts nettsider.