NST blir nordisk lokomotiv

Når Norge overtar formannskapet i Nordisk ministerråd i 2006, skal Nasjonalt senter for telemedisin (NST) tildeles funksjonen som sekretariatet for en grenseløs satsing på helse.

Nyheten ble formidlet av statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Elisabeth Aspaker (H) under et besøk i Tromsø denne uka.

- Vi ønsker å rive teknologiske murer mellom de nordiske land, og skal satse penger på å dra i gang et samarbeid innenfor telemedisin og e-helse. Det er i dag ikke mulig å sende pasientopplysninger over grenser i Norden. Det taper jeg som pasient på hvis jeg skulle trenge helsehjelp under en reise til et naboland, fastslår statssekretæren.

Verdens helseorganisasjon utpekte i 2002 NST som sitt kompetansesenter for telemedisin. Aspaker er ikke tvil om at Tromsømiljøet er det beste til å ivareta en sekretariatsfunksjon i Norden.

- Tromsø sitter på en kolossal kompetanse som vi vil bruke. Og det er ingen tvil; når det gjelder telemedisin i Norden, er det "Look til Tromsø" som gjelder, skryter Elisabeth Aspaker.

Senterleder Steinar Pedersen er glad for at han og hans medarbeidere tildeles nye oppgaver.

- Vi tror at det vi kan få til i nordisk sammenheng, etter hvert også kan overføres til EU. Det blir derfor spennende å sette i gang med dette, sier han.

Statssekretær Elisabeth Aspaker (H) har lovet penger til nye oppgaver for Nasjonalt senter for telemedisin og senterleder Steinar Pedersen når Norge overtar formannskapet i Norges ministerråd fra nyttår.