NST er utnevnt til ambassadørplattform for ESA

Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin er utnevnt Ambassador Platform for e-health in inaccessible areas av den Europeiske romfartsorganisasjonen (ESA). NST er den sjette institusjonen i verden som blir ESAs ambassadørplattform for en bestemt region eller tema. Andre tema er sikkerhet, transport, energi, utvikling og jordbruk.
SteinarPedersenESA
Steinar Pedersen er ansvarlig for samarbeidet med ESA. Foto: Jarl-Stian Olsen

Formålet med samarbeidet er å bistå ESAs IAP-program (Integrated Applications Promotion) i å spre bevissthet rundt temaet e-helse med fokus på telemedisinsk støtte til utilgjengelige områder, håndtering av nødssituasjoner, samt e-læring og kompetanseutvikling av helsepersonell.

 

- Vi er en ambassadør for helse i utilgjengelige områder. Når det blir vanlig med transport gjennom nordøstpassasjen, og med økt oljeaktivitet i nord, må beredskapen styrkes i områder hvor kanskje tradisjonell kommunikasjon ikke rekker frem. Da blir det viktig å kunne benytte ESAs satelitteknologi, forklarer Steinar Pedersen ved NST.

Helsetjenester på tvers av geografi

Telemedisinsk støtte gir helsetjenester på tvers av geografi, der hvor avstand kan være en kritisk faktor. Den forenkler utveksling av informasjon for diagnose, behandling og forebygging av sykdommer og skader.

I regioner med begrenset infrastruktur, kan verktøy med utspring i romteknologien spille en viktig rolle for å realisere helsetjenester, enten det er dag-til-dag helsetjenester eller nødhjelp.


Hva er IAP (Integrated Applications Promotion)?
  • Nye konsepter, ny kompetanse og en ny kultur må bygges opp for å svare til et mangfold av behov fra brukere som ennå ikke er kjent med romteknologiske systemer.
  • Formålet med IAP-programmet er å utvikle operasjonelle tjenester for et bredt spekter av brukere gjennom kombinasjon av forskjellige systemer.
 

 

Kontakt:

Steinar Pedersen, NST, steinar.pedersen@telemed.no