NST har blitt en IAP Ambassador Platform (AP) for telemedisin og e-helse

30. juni lanserte NST en Ambassador Platform for Integrated Application Promotions (IAP) i samarbeid med European Space Agency (ESA).

Målet med denne plattformen er å spre kunnskap for interessenter innen feltet e-helse, og spesielt innenfor områdene telemedisinsk support i utilgjengelige områder av verden, nødssituasjoner og e-læring. En av hovedtingene med denne portalen er å samle brukere for idemyldring og samarbeid om prosjekter som kan gjennomføres innenfor IAP-programmet.

Portalen, kalt e-Health in Inaccessible Regions, vil inneholde nyheter, informasjon om ulike IAP-events, dokumenter og brukerdiskusjoner knyttet til dette. Portalen vil stimulere til brukerinteraksjon og samarbeid om prosjekter og ulike løsninger til felles behov. Målgruppen er brukere innenfor feltet e-Helse.

Workshop

Det vil også bli hold flere workshops i forbindelse med dette. Den første workshoppen vil bli holdt i Tromsø den 1. November 2010, og tittelen vil være “NST/ESA Ambassador Platform Workshop on e-Health in inaccessible regions”.

Mer informasjon om dette kan du finne på våre nettsider: www.telemed.no/esa

Adressen til eHIR-portalen er http://iap.esa.int/c/EHIR/