NST tar brukernes behov på alvor

Tettere samarbeid mellom pasientgrupper og helsetjenesten skal hjelpe pasienter til bedre helse.
060411 FFO 1[2]
Medlemmer av FFO Troms hører Ellen Brox fra Norut snakke om sosiale medier.

Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) har tatt initiativ til et samarbeid med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) i Troms. Målet er at brukerne skal delta i utviklingen av teknologiske tjenester for å sikre best mulig brukervennlighet og allmenn tilgjengelighet.

- Utviklingen av nye e-helsetjenester er krevende prosesser, og et samarbeid med brukerne må gå over tid slik at vi får til en konstruktiv informasjonsutveksling mellom innovatørene og tjenestetilbyderne, sier prosjektleder Artur Serrano ved NST.

Organisasjonene positive til brukersamarbeid

Samtidig får organisasjonene og deres medlemmer også lettere tilgang til informasjon om de muligheter og hjelpemidler som finnes.

De forskjellige brukerorganisasjonene som er en del av FFO er svært positive til å bli tatt med som referanse.

- Det er viktig for oss å få vite om muligheter som finnes slik at vi igjen kan informere våre medlemmer, sier representantene fra LHL, Gudmund Johansen og Bjørn Bjørnstad.

LHL er også interessert i å kunne bidra i utviklingen av nye tjenester, og er glad for at NST setter fokus på brukersamarbeidet i denne sammenhengen. Samarbeidet er fremdeles på et uformelt nivå, men en søknad om prosjektmidler er under utarbeidelse.

Utvikler og implementerer e-helsetjenester

NST er med på en omfattende utvikling og implementering av elektroniske helsetjenester. Blant annet dreier prosjektene seg om pasientmonitorering på stasjonære og mobile plattformer, elektronisk kommunikasjon mellom helsevesen og pasienter samt elektroniske helseinformasjonssystemer.

Kontakt prosjektleder Artur Serrano for mer informasjon: artur.serrano@telemed.no