NSTs kompetanse ønsket av iransk helsevesen

I dagene 17.-21. mai 2004 var delegater fra 192 medlemsland i Verdens Helseorganisasjon (WHO) samlet til den årlige generalforsamling i Geneve. E-helse var tema for årets kongress. Som WHOs eneste samarbeidssenter innen telemedisin var Nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø invitert.
Tove_og_Steinar_WHOkonf_500
Bilde: Nasjonalt senter for telemedisin var godt synlig med informasjonsmateriell og gode ambassadører for NST og Tromsø i senterleder Steinar Pedersen og Tove Sørensen (t.h) under WHOs generalforsamling i Geneve. I midten; WHOs e-helsekontakt Irma Velazq
For mer informasjon:
Steinar Pedersen
Senterleder
mob: 970 97 406
steinar.pedersen@telemed.no

Tove Sørensen
Leder av WHO CC
mob: 911 95 696
tove.sorensen@telemed.no

Fakta om NST:

Nasjonalt senter for telemedisin er et forsknings- og kompetansesenter som skal samle, produsere og formidle kunnskap om telemedisinske tjenester, både nasjonalt og internasjonalt. NST skal arbeide for at telemedisinske tjenester tas i bruk.