NSTs styringsgruppe

NSTs styringsgruppe består av følgende personer:

  • Marit Lind, Viseadministrerende direktør, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)
  • Finn Henry Hansen, Direktør, Helse Nord
  • Daniel Haga, Direktør for samhandling, Helse Midt-Norge
  • Aslak Bjarne Aslaksen, Avdelingsdirektør, Helse Bergen
  • Knut Even Lindsjørn, Direktør Samhandling, Helse Sørøst RHF
  • Per Stensland, Fylkeslege, Sogn og Fjordane
  • Hege Rokke, Virksomhetsleder, Drammen kommune
  • Arnfinn Aarnes, Rådgiver, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon