Ny bok: Samhandling for helse

Samhandlingsreformen har aktualisert samhandling som løsningen på mange utfordringer innen helsetjenestene, både når det gjelder kvalitet, sikkerhet og effektivitet.

Tjora_300x377
Aksel Tjora er professor i sosiologi med forskningsinteresser knyttet til forholdet mellomsosial interaksjon og teknisk-materielle forhold, blant annet innenfor områder som helse og medisin, organisasjon og arbeid, nærmiljø og offentlig rom, samt musikk. Tjora er for tiden også professor II ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST).

Professor II ved NST, Aksel Tjora, er forfatter og redaktør for boken Kunnskap, kommunikasjon og teknologi i helsetjenesten. 

Spørsmål som burde vært stilt

- Boken presenterer refleksjoner og analyser av samarbeid og samhandling i helsevesenet, forklarer Tjora. 

Temaene spenner fra høyeste politiske nivå til de minste detaljer i helsepersonellets arbeid og viser både hvordan samarbeid og samhandling håndteres politisk, organisatorisk, profesjonelt og praktisk og hvordan konflikter oppstår i spennet mellom slike nivåer. Boken svarer i så måte på en del av de spørsmålene som ikke stilles i samhandlingsreformen, men som burde vært stilt.

Bidrag fra NST

Forskere fra NST har bidratt med artikler til boken. Blant dem finner vi Elin Johnsen, Line Lundvoll Warth og Aksel Tjora selv. 

- Bidragsyterne er primært fra Trondheim og Tromsø, men også noen fra Oslo. Det er i disse byene vi finner de tyngste fagmiljøene innen helsesosiologi, forteller han.

Boken bør være av interesse for både forskere, studenter, helsepersonell, administratorer og politikere som er opptatt av gode helsetjenester og koordinering av disse.

Les mer om boken ved å klikke på omslaget.

Samhandling-for-helse_hd_image_300x437.jpg