Ny maritim telemedisin gir bedre akuttmedisin til sjøs

Nasjonalt senter for telemedisin (NST) hadde fremvisning av løsning for maritim telemedisin på hurtigruta MS ”Trollfjord” tirsdag den 12. november i Ålesund. Demonstrasjonen av nye maritime telemedisinske løsninger vil bedre akuttberedskapen til sjøs.
Ved både alvorlige og mindre alvorlige sykdomstilfeller og skader til sjøs, har det fram til i dag bare vært mulig å kommunisere mellom båt og land med telefon. Men satellittutstyr, elektroniske ”redningsvester” (kroppsbåren pc) og mobiltelefonutstyr gir helt nye muligheter for elektronisk kommunikasjon mellom legen på land og båten.

På MS ”Trollfjord” hadde NST en demonstrasjon av hvordan maritim telemedisin kan gi effektiv informasjonsutveksling med lege på land når en passasjer om bord blir akutt syk. I mange tilfeller er det avgjørende at rett diagnose stilles raskt. Rett diagnose er viktig, uansett om behandlingen foregår om bord eller under evakuering til land.

Under demonstrasjonen ble stillbilder, hjertelyd, EKG og multimonitoreringsmålinger overført via en bærbar pc og satellittutstyr til en lege ved Radio Medico i Bergen. Den elektroniske ”redningsvesten”, en VisiWEAR, med bl.a. integrert videokamera og headset gjør det mulig å avholde videokonferanse med legen på land. Slik kan legen raskt få overblikk over passasjerens tilstand, skadeomfang og alvorlighetsgrad, samtidig som mannskapet om bord får instrukser fra legen om tiltak, medisinering og lignende.

Utstyret er utviklet til å kunne benyttes over alt, og har lav brukerterskel.

Telemedisin i maritime miljø
Troms Fylkes Dampskipsselskap (TFDS) har inngått et samarbeid med Nasjonalt senter for telemedisin (NST) om å demonstrere telemedisinsk utstyr. Well Diagnostics leverer programvaren som sender data fra skip til land via satellittbasert kommunikasjonsutstyr.

Den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA) har tatt initiativ til demonstrasjon av telemedisin i et maritimt miljø. Hovedprosjektet ledes av det italienske firmaet KELL, og NST leder den norske delen av prosjektet hvor også Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) deltar.

– Det er en økende etterspørsel for utvidete medisinske tjenester til sjøs. ­En brukerkartlegging utført av NST i 2001, forteller oss at sjøfolk ønsker å ta i bruk telemedisinske løsninger ombord i skipene. De medisinsk ansvarlige ombord vil ha mer å støtte seg til enn det en telefonsamtale med en lege på land gir. De nye maritime telemedisinske løsningene gir muligheter for videokonferanse med lege på land, oversending av stillbilder, hjertelyd, EKG og signaler fra et apparat for multimonitorering, sier prosjektleder for den norske delen av prosjektet, Eli Larsen, i NST.

Lav brukerterskel
I prosjektet vil det bli brukt to typer datamaskiner – en bærbar PC og en kroppsbåren PC. Begge skal tilknyttes et trådløst datanettverk som skal etableres ombord. Bruksområdene for den bærbare PCen vil være innlesing og overføring av bilder, hjertelyd, EKG og multimonitoreringsmålinger. Programvaren som skal brukes på denne pc-en er Doris Professional, levert av Tromsøfirmaet Well Diagnostics som leverer IT-løsninger til helsevesenet med fokus på sikker kommunikasjon, integrasjon, medisinsk multimedia og telemedisin.

Først ute
Det benyttes i dag EKG med overføring på telefon og videokonferanse på noen skip, men ikke med den tekniske løsningen DORIS og den kroppsbårne datamaskinen, VisiWEAR. Doris er en programvare som kan lese data fra en rekke medisintekniske apparater. Med Doris kan man blant annet lese data fra stetoskop, EKG, multimonitoreringsutstyr og digitale kamera. Man kan kombinere skjemaer, tekst, grafer, målinger, bilder og lyd og dette overføres på en rask, enkel og sikker måte til en lege på land.

Les mer om prosjektet "TelAny".