Ny sjef for samhandling og telemedisin i UNN

Bjørn Engum er tilsatt som ny sjef for Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin
ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Engum har de siste fire år vært administrerende direktør i Helse Nordmøre og Romsdal, og var før den tid sykehusdirektør i Finnmark og på Sørlandet. Han har god kjennskap til IKT-utfordringer i helsevesenet etter mange år i sjefsstolen ved Kompetansesenteret for IT i helsevesenet i Trondheim.

Bjørn Engum har hovedfag i informatikk fra Universitetet i Tromsø, medisin grunnfag og en mastergrad innenfor helseadministrasjon. Han jobbet ved televerkets forskningsinstitutt i Tromsø under telemedisinens spe begynnelse i nord på slutten av 1980-tallet.

Aktiv rekruttering

Administrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Tor Ingebrigtsen sier at UNN-ledelsen har bedrevet en aktiv rekrutteringsprosess til denne sjefsjobben som er viktig for helseforetakets utvikling og samhandling med viktige samfunnsaktører nasjonalt og internasjonalt.

- I valget mellom flere dyktige kandidater landet vi på Bjørn Engum fordi han har en unik kompetansesammensetting. Med utdannelse og erfaring fra IT, helse, telemedisin og ledelse, er han godt skodd for de utfordringer dette senteret står overfor i årene som kommer, sier Ingebrigtsen.

Faglig utfordring

- Dette er først og fremst en spennende faglig utfordring for meg, der jeg får brukt min erfaring og kompetanse fra så vel helsevesenet som fra IKT og telemedisin. Samtidig vil det bli hyggelig å jobbe og lede den nasjonale satsingen fra Tromsø og Nord-Norge, en by og landsdel som jeg kjenner godt fra før, sier Engum.

For mer informasjon, kontakt :

Bjørn Engum, tlf. 900 84 385
Kommunikasjonssjef i UNN, Hilde Pettersen, tlf. 991 03 794.

Fakta om Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST):

NST er et rådgivings- og forskningsinstitutt innen samhandling og telemedisin ved Universitetssykehuset Nord-Norge. NST tilbyr forskningsbasert rådgiving om samhandling og telemedisin til helsevesenet, både nasjonalt og internasjonalt. I rollen som nasjonalt kompetansesenter er det NSTs oppgave å produsere, samle og formidle kunnskap om telemedisinske tjenester. NST arbeider for at telemedisin og e-helse skal tas i bruk der det finnes gode og effektive løsninger