Nye kompetansetilbud i helse- og sosialsektoren

Nye kompetansetilbud i helse- og sosialsektoren er nå tilgjengelig på våre nyopprettede websider www.helsekompetanse.no.

Tilbudene er tverrfaglig og retter seg mot alle ansatte i helse – og sosialsektoren. Blant mange tema kan nevnes psykiatri, eldreomsorg, sykepleie, fysioterapi, gynekologi, flyktningeproblematikk, læring og mestring, rehabilitering og mange flere. Denne høsten tilbys også nordiske kompetansetilbud innen funksjonshemming.

Har du lyst til å delta? Program og påmelding finnes på www.helsekompetanse.no

For spørsmål ang. tilbudene ta kontakt med:
Undervisningskoordinator Vibeke Flytkjær
E-post: vibeke.flytkjaer@telemed.no
Tlf: 915 59 172