Nye muligheter med videovegg

Universitetet i Tromsø bygde i 2004 en videovegg som kan vise bilder og filmer. Kan denne veggen også gjøre medisinsk behandling både raskere og mer treffsikker?
F.v. Bernt Ivar Olsen, UiT og Petter Eldevik, UNN.
Stor, større, størst. De ser for seg medisinske gevinster ved å bruke slike storskjermer, blant annet for å vurdere røntgenbilder og vevsprøver. Fra venstre stipendiat Bernt-Ivar Olsen ved Institutt for informatikk og overlege på radiologisk avdeling på UNN, Petter Eldevik.
Nylig var medisinere fra Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) på besøk ved Institutt for informatikk for å se om videoveggen ved Universitetet også kan utnyttes til medisinsk behandling.

Og forskjellen er stor i forhold til ”i gamle dager”. På 1980-tallet hengte de opp røntgenbildene foran en liten lyskasse for å studere dem nærmere. Nå kan de kanskje snart gå helt inn til bilder som strekker seg over hele veggen, mens de diskuterer og gjør seg opp en mening om riktig behandling for pasienten. 

Samler alt på én skjerm

- På radiologi jobber vi jo mest med bilder for å sette diagnoser, og vi har behov for å se på flere røntgenbilder samtidig. På sykehuset i dag har vi muligheten til å se på to bilder samtidig, slik at vi kan vurdere tilstanden til pasienten på to ulike stadier, forteller overlege Petter Eldevik ved radiologisk avdeling på UNN.

Med storskjermen på Universitetet kan de derimot se på mange bilder samtidig - eller få opp store versjoner av enkelte utvalgte bilder. Og de vil kunne hente inn flere informasjonskilder samtidig på skjermen, for eksempel pasientjournalen, røntgenbilder og videokonferanse med andre spesialister eller røntgen-laboratoriet.

- Det er fristende å kunne samle all informasjonen på ett brett, og så zoome inn på det man vil granske litt nøyere, uten å måte lete i menyer og lister og vente på at bilder og rapporter blir lastet opp på skjermen, sier Eldevik.

- Potensialet med en slik vegg ligger nok først og fremst i en bedre og smidigere formidling i stort format av røntgenbildene og annen informasjon, slik at legene bedre kan vurdere hvilken behandling pasienten skal ha.

Langt rimeligere enn før

Bernt-Ivar Olsen ved Institutt for informatikk er ansvarlig for testen av storveggen. Han forteller at det vil være langt billigere å bygge en slik videovegg i dag, sammenliknet med da denne veggen ble bygget for tre år siden.

- Det kostet omtrent 5 millioner kroner å bygge denne veggen i 2004, men i dag ville det bli betydelig rimeligere å sette dette sammen. For eksempel er prisen på prosjektører mye lavere i dag enn for tre år siden. Dessuten har datamaskinene blitt utviklet videre slik at man ikke trenger like mange nå for å drive prosjektørene, forteller Olsen.

Kvaliteten kan også gjøres enda bedre i dag. Det kan gjøre det enda mer attraktivt å ta denne teknologien i bruk. I tillegg kan man gjøre mange tilpasninger slik at teknologien passer til medisinsk bruk. Nå skal forskerne i gang med å utvikle programvare som kan takle den store regnekraften, som røntgen-bildene krever for å vises på en slik vegg.

- Vi må endre på programvaren, fordi alt som brukes i dag er beregnet på å vise bilder på små skjermer. Heldigvis finnes det allerede programmer for radiologi som er laget med åpen kildekode, slik at vi kan tilpasse dem til våre behov.

Mer informasjon

Utvikling av videoveggen for å tilpasse den til medisinsk bruk er et pågående prosjekt i Tromsø Telemedicine Laboratory (TTL). Prosjektet heter "Using display walls for improved treatment of patients with chronic diseases". Du kan kontakte professor Gunnar Hartvigsen ved TTL på telefon 906 57 785 eller epost Gunnar.Hartvigsen@telemed.no for mer informasjon.


Storveggsfakta

Videoveggen ved Institutt for informatikk ble bygget i 2004 av professor Otto Anshus. Den styres av 28 datamaskiner, som hver styrer en prosjektør. Til sammen lager de 28 prosjektørene et bilde som er 230 tommer diagonalt over skjermen. Oppløsningen er på totalt 22 megapiksler.