Nytt prosjekt: Kulturarbeiderskolen

Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Oslo har fått midler fra Statens Kompetanseutviklingsprogram (KUP) for å tilby kurset "Kulturarbeiderskolen" i de fire største byene: Oslo, Trondheim, Bergen og Tromsø. Kurset er gratis og tilbys de som arbeider med eldre mennesker, psykiatri og rusproblematikk. I samarbeid med Nasjonalt senter for telemedisin (NST) skal deler av kurset gjennomføres ved bruk av videokonferanse teknologi.
Hva er Kulturarbeiderskolen?

Kulturarbeiderskolen er et internt opplærings- og utdanningsprogram for å "utdanne" ansatte som arbeider med eldre til å integrere kultur-frivillig- og nærmiljøarbeid i sin hverdag.Gjennom tre dagers kursprogram ønsker en å bevisstgjøre de ansatte på viktigheten av kultur i helse og omsorg.Oppstartskonferansene skal holdes i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø der det vil være ulike stands på Kulturtorget som illustrerer ulike sider av skolens innhold. Videokonferanse vil bli brukt som verktøy for å gjennomføre deler av kurset.

Mål

Målet i spredningstiltaket er primært å formidle erfaringer med undervisningsmodellen til andre gjennom konferanser, kompetanseoverføring og rådgivning men også for å bygge nettverk som inspirerer til videre satsning.

Målgrupper:
Representanter fra flere institusjoner innen feltene eldreomsorg, rus, psykiatri og sykehus.Primært ønsker en å ha med 4-5 representanter fra flere institusjoner innen hvert felt (eldreomsorg, rus, psykiatri, sykehus). disse bør representere ledelsen ved institusjonene, "ildsjelene" og organisator slik at det allerede fra begynnelsen av er et team som kan se mulighetene for en lokal kulturarbeiderskole.Tilsammen ønskes det opptil 40 deltakere fra hver by.

Kurset er gratis.
Oppstartskonferansene vil bli holdt følgende dager:
13.02.04 Oslo
17.02.04 Bergen
18.02.04 Trondheim
19.02.04 Tromsø

FRIST FOR PÅMELDING: 1.desember 2003

For nærmere informasjon og påmelding, kontakt prosjektleder Eva Saltøe Engebrigtsen v/Ammerudhjemmet bo- og kultursenter, Ammerudveien 45, 0958 Oslo. Mob. 905 77 494