Nyttårsbaby fra NST

Nasjonalt senter for telemedisin innleder et nytt år med en ”ny baby”. Ikke et typisk nyttårsbarn, men dog et element som vi håper skal vokse og utvikle seg i kommende måneder.

I 2007 skal NST utgi temabaserte faktaark som i første omgang rettes mot nasjonale samarbeidspartnere i helsevesenet. Faktaarkene er nettopp ett enkelt ark, som inneholder korte beskrivelser av ulike aktuelle emner innenfor telemedisin og e-helse.

NST’s faktaark skal være:

• Kunnskapsformidling til utvalgte målgrupper som kan ha bruk for å vite noe vi vet
• Formidling av aktuelle temaer ("ferskvare")
• Gjenbruk av kunnskap NST har tilegnet seg gjennom forskning og utviklingsarbeid

Faktaark nr 1/2007 omhandler nordmenns bruk av Internett til helseformål. Her presenteres de norske resultatene fra studien ”European eHealth consumer trends survey” som ledes av Nasjonalt senter for telemedisin og gjennomføres i 7 europeiske land.

Faktaarkene finner du på våre websider, nærmere bestemt www.telemed.no/faktaark . Her kan du laste ned pdf-filene og skrive ut faktaarkene dersom du ønsker papirkopi.