Nyutviklet programvare som gir pasienter mulighet til å kontakte helsevesenet over Internett, gjøres fritt tilgjengelig

Det vil nå bli langt enklere for pasienter å kontakte helsevesenet over Internett. Nasjonalt senter for telemedisin legger mandag 30. juni, ut programvare som vil gjøre det lettere å innfri de strenge kravene til sikkerhet for denne type informasjonsutveksling. Programvaren gjør det mulig å kommunisere mellom Internett og helsenettet, som er et lukket datanett for helsepersonell, på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte. For mer informasjon, kontakt prosjektleder Per Egil Kummervold, mob tlf. 414 35 795
Pasienter krever mulighet til å kontakte helsevesenet over Internett. En spørreundersøkelse som NST gjennomførte i 2002, viser at hele 48 prosent ønsker e-postkontakt med sin fastlege.

Den utviklede programvaren er beregnet på kommersielle og offentlige leverandører som vil utvikle pasientrettede internettjenester. Prosjektleder ved NST, Per Egil Kummervold, sier at enkelte leverandører trolig kommer til å lansere tjenester bygd på denne programvaren allerede mot slutten av året.

Vanlig e-post og web tilfredsstiller ikke de strenge sikkerhetskravene til oppbevaring og sending av helseopplysninger. En av hovedutfordringene ved å oppfylle disse strenge kravene, er at det lett kan påføre både helsevesenet og pasientene store utgifter. Basert på programkoden fra NST, kan leverandører nå lage tjenester for helsenettet som oppfyller kravene i Personvernloven, uten at kostnadene blir for høye. - Vi forventer at dette vil sette fart på utviklingen av pasientrettede tjenester på Internett, sier Per Egil Kummervold.

Et bredt spekter av internettjenester kan være aktuelle i framtida, fra direkte tilgang til røntgenbilder og prøvesvar fra sykehus, direkte kommunikasjon med spesialist, til tjenester der pasienten sender inn egne bilder av skader/utslett som helsepersonell kan analysere. Hovedgrunnen til at pasientene ikke kan gjøre dette i dag, er at det sikkerhetsmessig har vært for komplisert å få til kommunikasjon mellom Internett og det sikrede helsenettet.

Utradisjonell lisensiering
Programkoden er lagt ut som såkalt "åpen kildekode". Dette betyr at leverandørene fritt får tilgang til programkoden og kan bygge sin egen programvare basert på koden. Dette er en ny måte å utvikle it-tjenester for helsevesenet. Tradisjonelt har kun én leverandør fått tilgang til programkoden. Ved å bruke åpen kildekode, slipper man at hver leverandør parallelt utvikler egne løsninger. Dette medfører reduksjon i kostnadene, som igjen kommer pasientene til gode.

Mer informasjon