Oppstart av desentralisert spesialistutdanning i Tromsø

Den offisielle åpningen av prosjektet, OrtoPol@r, og oppstarten av desentraliserte spesialistutdanningen i kjeveortopedi ble markert i fylkestingssalen tirsdag 23. september.
I prosjektet skal to tannleger ta sin spesialistutdanning ved Tannhelsetjenestens kompetansesenteret for Nord-Norge (TkNN) i samarbeid med Det odontologiske fakultetet, UiO. Det er første gang i Norge at så store deler av en spesialistutdanning utføres utenfor de odontologiske fakultetene i Oslo og Bergen.

Kandidatene startet opp i august med fire ukers innledningskurs ved fakultetet i Oslo. Nå er de tilbake i Tromsø ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge, hvor de vil ha sin base under resten av spesialistutdanningen. Ved hjelp av telemedisinske løsninger, hovedsakelig videokonferanse, vil kandidatene i Tromsø delta i undervisning og seminarvirksomhet sammen med resten av kullet i Oslo. All klinisk virksomhet og forskningsprosjektet vil bli utført lokalt under veiledning av spesialist, Mohammad El-Agroudi. Det odontologiske fakultet ved UiB og Det medisinske fakultet ved UiTø er sentrale ved faglige samarbeid og med bidrag til undervisningen. Nasjonalt senter for telemedisin bidrar med kompetanse innenfor feltet telemedisin, og til evaluering av prosjektet.

Hva ønsker vi å oppnå med prosjektet?

  • Bedre spredning og stabilitet av kjeveortopediske spesialister. Det er grunn til å tro at det beste virkemiddelet for rekruttering og stabilitet av spesialister i Nord-Norge, er utdanning i landsdelen.
  • Evaluere erfaringer i dette prosjektet, som kan benyttes ved overføring av desentralisert spesialistutdanning til andre odontologiske fagfelt, og til andre kompetansesentra.
  • Bidra til å bygge opp en stamme ferdigutdannede spesialister til undervisning og instruktørvirksomhet til grunnutdanningen av tannleger ved Universitetet i Tromsø, samt legge til rette for rekruttering til utdanning av vitenskaplig personell i kliniske fagdisipliner.
  • Styrke regionale kompetansesentra, samt stimulere til nye samarbeidsmodeller og kompetanseoverføring mellom institusjoner, ved bruk av telemedisinske løsninger.