Pågående prosjekter

Lista er sortert alfabetisk etter prosjekttittel. Klikk på pilene foran "Prosjekttittel", "År", "Tema" eller "Prosjektleder" for å sortere lista alfabetisk på den aktuelle kolonnen. Du kan også bruke søkefeltet rett under til høyre for å hurtig finne treff på tekst i tabellen.

Prosjekttittel År Tema Prosjektleder
Økonomisk evaluering av pasientsentrert helsetjenesteteam 2015 - 2018 Økonomi Trine Bergmo
Økt bruk av IKT i oppfølgingen av pasienter i LAR 2012 - 2014 Psykiatri Eirin Rødseth
ABC - Jeg vil bli helsefagarbeider 2011 - 2014 E-læring Tore Høgås
Brukerforum 3.0 2012 - 2014 Samhandling Halgeir Holthe
CADMOS - Connecting Children and Adolescents with Type 1 Diabetes in Rural Areas 2015 - 2016 Kroniske sykdommer Svein-Gunnar Johansen
CallMeSmart 2009 - 2015 Teknologi Terje Solvoll
CHROMED 2012 - 2015 Kroniske sykdommer Undine Knarvik
Connect 2.0 2010 - 2014 Samhandling Eva Skipenes
Data-drevet beslutningsstøtte for kliniske informasjonssystemer 2014 - 2017 Teknologi Stein Olav Skrøvseth
Diastat - Modell-drevet egenbehandling av diabetes type 1 2012 - 2014 Kroniske sykdommer Stein Olav Skrøvseth
Distribuert kunnskap i samarbeidet om medisinske diagnoser 2011 - 2014 Akuttmedisin Line Lundvoll Nilsen
e-helse i Norge 2013 2013 - 2014 Kunnskap Tove Sørensen
E-læring om nye felles prosedyrer i Helse Nord 2014 - 2014 E-læring Tore Høgås
E-læring, drift og overvåking av elektronisk meldingsutveksling 2013 - 2014 E-læring Eva S. Braaten
E-læringskurs om demens for ansatte uten helsefaglig bakgrunn 2014 - 2015 E-læring Lisa Halvorsen
eCampus prosjektet UiT Norges arktiske universitet 2013 - 2014 Kunnskap Rigmor Furu
eCAP (eHelse i barne- og ungdomspsykiatri) 2015 - 2018 Psykiatri Elin Breivik
Effekter av nettbasert legemiddelkort 2007 - 2014 Pasientkommunikasjon Eli Larsen
Effektivisering av pasientflyt ved hjelp av en online elektronisk pasientjournal 2012 - 2016 Teknologi Bente Christensen
Elektronisk tilgang til egne journaldata 2012 - 2014 Pasientkommunikasjon Tove Sørensen
En studie av fjernmonitorering av kronisk hjertesvikt-pasienter i hjemmet 2011 - 2015 Kroniske sykdommer Artur Serrano
eRehab 2010 - 2014 Rehabilitering Konstantinos Antypas
eTeam Surgery 2013 - 2016 Teknologi Gunnar Hartvigsen
Evaluering av e-læringskurset PUST 2015 - 2015 E-læring Rigmor Furu
Evaluering av rus-og psykiatritjenesten i Tromsø kommune 2011 - 2011 Psykiatri Frank Larsen
Fagnett demens 2012 - 2014 E-læring Rigmor Furu
FUNNKe region nord 2011-2014 - KomUT nord-FUNNKe 2015-2017 2011 - 2014 Samhandling Gerd Ersdal
Gjennomførbarhet av en regional KOLS tjeneste 2011 - 2014 Rehabilitering Paolo Zanaboni
Gruppe Utdanning og Mobiltelefoner innen Diabetes 2014 - 2016 Kroniske sykdommer Taridzo Chomutare
Hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi 2014 - 2015 E-læring Rigmor Furu
I likevekt med IKT 2012 - 2014 Forebygging Rigmor Furu
Jeg puster - altså er jeg 2013 - 2014 E-læring Rigmor Furu
Join-In - Redusert sosial isolasjon for eldre gjennom sosiale nettverk, data- og treningsspill. 2010 - 2014 Rehabilitering Tatjana M. Burkow
KITENPI 2011 - 2014 Samhandling Svetlana M. Bye
Kjønn, alder og bruk av psykiatrisk spesialisthelsetjeneste 2015 - 2015 Helsetjenesteforskning Anne Helen Hansen
Kompetanseportal om inkontinens og bekkebunnsykdom 2013 - 2014 E-læring Eva S. Braaten
Kropp, identitet og seksualitet 2014 - 2014 E-læring Eva S. Braaten
Kursportal for Nordens Velfærdscenter 2013 - 2014 E-læring Tore Høgås
Kvalitativ forbedring av helsetjenester til befolkningen, særlig nomadefolk, i fjerntliggende strøk i Nenets autonome område (NAO) 2013 - 2015 Nettverksbygging Svetlana M. Bye
Langsiktig og helhetlig telerehabilitering av KOLS-pasienter. En multisenter randomisert kontrollert studie (iTrain-study) 2014 - 2017 Rehabilitering Paolo Zanaboni
M3 - Mobile Medical Mentor 2012 - 2015 Videokonferanse Johan Gustav Bellika
Mastermind 2014 - 2017 Psykiatri Erlend Bønes
Modeller for klinisk VK bruk: betingelser, mekanismer og gevinster – en flerfaglig tilnærming 2013 - 2014 Videokonferanse Trine Bergmo
MOMENTUM - Europeisk momentum for tilgjengeliggjøring av telemedisinske løsninger i daglig virke 2012 - 2014 Teknologi Siri Bjørvig
MyHealthService – personlig helseteknologi for kronisk syke eldre 2007 - 2014 Rehabilitering Tatjana M. Burkow
Nettbasert Spinning – motiverende og sosial sykkeltrening hjemme 2012 - 2014 Rehabilitering Tatjana M. Burkow
NettOpp Fosen 2009 - 2013 E-læring Rigmor Furu
Pasienten som partner i virtuelle team 2013 - 2014 Samhandling Tove Normann
Pasientforløp (patient pathways) i kreftbehandling 2011 - 2014 Rehabilitering Gro Berntsen
Pasientmedvirkning og egendokumentasjon 2015 - 2015 Pasientrettede samhandlingsløsninger Eirin Rødseth
Pasientmedvirkning og samhandling rundt dokumentasjon/egendokumentasjon 2012 - 2015 Psykiatri Eirin Rødseth
PAsTAs - pasientforløp 2011 - 2015 Internasjonalt samarbeid Per Schrader
RemoDem - Støtte for personer med demens i fjerntliggende områder 2012 - 2014 Samhandling Elin Breivik
Risikovurdering av meldingstjensten i Helse Nord 2011 - 2011 Sikkerhet Eva Skipenes
Samarbeid i kirurgisk utdanning: videokonferanse som et redskap for kunnskapsdeling 2015 - 2018 Videokonferanse Line Lundvoll Warth
Sense-Park 2011 - 2014 Teknologi Frank Larsen
Shaman: Archetype-Based Modelling of Symptom Based Decision Support Systems 2014 - 2017 Teknologi Luis Marco Ruiz
SNOW - Symptombasert sykdomsovervåkning i Helse Nord 2007 - 2015 Teknologi Johan Gustav Bellika
Sosiale Medier innen Diabetes 2011 - 2013 Kroniske sykdommer Gunnar Hartvigsen
Spill og lær med diabetesvenner 2013 - 2015 Kroniske sykdommer Eirik Årsand
Sykepleie går aMOOC 2015 - 2016 E-læring Rigmor Furu
Telemedisinske løsninger – Kompetansebroen 2011 - 2013 Rehabilitering Rigmor Furu
Tolking for samiske pasienter - E-læringskurs 2013 - 2015 E-læring Torbjørg Lindquist
United4Health - pilot Nord-Norge 2013 - 2015 Kroniske sykdommer Undine Knarvik
USECARE - Utprøving av en elektronisk kommunikasjons- og egenmestrings løsning for kroniske pasienter og deres pårørende 2015 - 2016 Kroniske sykdommer Undine Knarvik
VAKe (Videobasert Akuttmedisinsk Konferanse) i Helse Nord 2012 - 2015 Akuttmedisin Oddvar Hagen
Videocare: Desentralisert akuttpsykiatri ved bruk av videokonferanse 2012 - 2014 Videokonferanse Aksel Tjora