Pasienten - ekspert på egen helse

Pasienten burde ikke skrive i sin egen journal. Men de burde definitivt få lov til å bidra med innhold på andre måter, mener overlege Jan Frich fra Oslo Universitetssykehus.
jan_frich_150609_400px
Jan Frich (til venstre) vil la pasientene kommunisere lettere med helsevesenet. Elektroniske meldinger er løsningen, men det er både gevinster og utfordringer i sikte. Foto: Jan Fredrik Frantzen, NST.

Under første dag av konferansen om deling av pasientopplysninger Frich viste til en rekke tilbakemeldinger fra frustrerte pasienter, som har negative erfaringer med kommunikasjonsflyten i det norske helsevesenet. Ideelt, neppe.

Men kan kan vi kanskje bruke den elektroniske pasientjournalen som arena for samhandling mellom helsepersonell og pasienter for å bedre på denne situasjonen?

- Det som kreves av pasientjournalen er at den skal inneholde relevante og nødvendige opplysninger. Og hvem er egentlig bedre til å fortelle om sin sykdomshistorie enn pasienten selv, spurte Frich?

For det er jo ofte slik at pasienten selv er den som har best oversikt over egne symptomer, bivirkninger av medisiner og hvilken sosial situasjon de befinner seg. Sliter du med ensomhet så vet du det som regel før legen gjør det.

Bør få sende meldinger

- Hvis vi tillater pasientene å skrive i journalen selv så anerkjenner vi dem som ekspert på egen helse. Dessuten får vi informasjon om pasientens egne valg og verdier og kan følge opp deres forventninger og frustrasjoner i møtet med helsevesenet.

Det er også en rekke utfordringer med å la pasienten skrive selv, både tekniske, økonomiske og innholdsmessige. Men Frich mener det ville være en stor fordel å la pasientene sende elektroniske meldinger direkte til helsevesenet.

- Fremtida er at journalen både blir et verktøy for dokumentasjon og for samhandling. Pasientene må kunne bidra med informasjon om sin egen helse, og de må kunne sende elektroniske meldinger direkte til helsevesenet. Da kan vi lettere fange det opp problemer og gjøre en bedre jobb i møtet med pasientene.
- På den andre siden må vi fange opp meldingene og ta tak i frustrasjonene deres. Hvis de ikke får svar vil tilliten til hele systemet svekkes, avsluttet Frich.

Podcast fra foredraget

Icon Podcast06_Boer pasient_v_Jan Frich (Mp3 - 18,7MB)