Pasientstil som byggestein for helsetjenester

Teknologiutvikling, også innenfor helsesektoren, drives gjerne av antagelser eller forhold som ikke tar høyde for at mennesker har forskjellige behov og ønsker. Derfor vil en kartlegging av folks ulikheter som pasienter kunne fortelle noe om hvordan vi bør tilrettelegge teknologiske helsetjenester.
bas_verplanken_430
- Pasientstilene kan sees i sammenheng med utvikling i tenkning om forholdet mellom lege og pasient, forklarte professor Bas Verplanken under sitt foredrag på Tromsø Telemedicine and eHealth Conference

Fakta om TTeC 2004:

Tromsø Telemedicine and eHealth Conference arrangeres i dagene 21.-23. juni 2004.
Det er femte gang Nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø arrangerer konferansen som i år samler 300 deltakere fra 23 land i tre dager. Årets tema er befolkningens deltakelse i utviklingen av eHelse og de utfordringer forskere, teknologer og helsepersonell stilles overfor i så henseende.