Pasientvennlig og sikkert: Sunnaas og HiØ med nyvinning innen elektronisk pasientjournal

Sunnaas sykehus HF har i samarbeid med Høgskolen i Østfold (HiØ) laget en skisse som forklarer hvordan fremtidens pasientjournaler vil være. En stor del av arbeidet har vært å finne mulighet til å kommunisere trygt med pasientene over Internett.
Målet med det snart toårige samarbeidet mellom Sunnaas og Høgskolen har vært å finne frem til en elektronisk pasientjournal som møter både dagens og fremtidens behov.

"Eksisterende systemer er rett og slett ikke gode nok, vi ser frem til å få et produkt som kan gi oss det vi trenger. Spesielt har vi savnet teknologi som kan gi oss muligheten til å kommunisere trygt med pasientene over Internett", sier overlege og initiativtaker Thomas Glott ved Sunnaas sykehus.

To grupper studenter fra Høgskolen i Østfold har de siste to akademiske årene jobbet hardt med å kartlegge både pasientenes og sykehuspersonellets ønsker og behov.

"Vi legger to forhold til grunn. Pasienten skal eie journalen, ikke sykehuset - og den elektroniske versjonen skal være originalen", sier prosjektleder Heming Welde Thorbjørnsen, student ved HiØ.

Alle dokumenter blir produsert elektronisk direkte inn i pasientens journal, og mye skal genereres automatisk av systemet. Dette vil sikre ensrettet informasjon, som er svært viktig når pasientene skal lese informasjon produsert av forskjellige behandlere. Systemet vil være enkelt i bruk samtidig som det tilfredsstiller krav til informasjonssikkerhet:

"Datasikkerhet og brukervennlighet har frem til nå vært motpoler i slike systemer. Vårt system vil tilfredsstille krav til datasikkerhet samtidig som det blir intuitivt i bruk for de fleste. Vi baserer brukergrensesnittet på papirjournalenes utforming slik at personellet ved sykehuset ikke vil trenge mye opplæring for å kunne ta systemet i bruk", sier Thorbjørnsen.

Thorbjørnsen beskriver prosjektet som en vinn-vinn-avtale. Takket være høgskolestudentenes engasjement får Sunnaas gjort mesteparten av utviklingsarbeidet gratis, og studentene får nyttige erfaringer om reelle arbeidssituasjoner de vil møte etter endt utdannelse.

Kontaktpersoner:
Konstituert sjeflege, Sunnaas sykehus HF, Thomas Glott; tlf: 66969170/99010831
Prosjektleder Heming Welde Thorbjørnsen, HiØ; tlf: 40204250
John Erik Andreassen, HiØ;tlf: 918 56900