Personvern begrenser pasientrettigheter

Går vi så langt i beskyttelsen av personvernet at det går utover pasientens rettigheter? Spørsmålet stilles av James Kass fra European Space Agency i sitt foredrag under Tromsø Telemedicine and eHealth Conference 2004.
james_kass_570
- Krav om garantert konfidensialitet og personvern harmonerer ikke med behovet for tilgjengelighet dersom man skal ivareta pasienters rettigheter, hevder James Kass fra European Space Agency i sitt foredrag under Tromsø Telemedicine and eHealth Conference 2004.

Fakta om TTeC 2004:

Tromsø Telemedicine and eHealth Conference arrangeres i dagene 21.-23. juni 2004.
Det er femte gang Nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø arrangerer konferansen som i år samler 300 deltakere fra 23 land i tre dager. Årets tema er befolkningens deltakelse i utviklingen av eHelse og de utfordringer forskere, teknologer og helsepersonell stilles overfor i så henseende.