Populære faktaark

Nasjonalt senter for telemedisin har det siste året produsert en temabasert faktaserie om ulike emner innenfor telemedisin og e-helse.

Faktaark om teledialyseFaktaarkene er rettet mot nasjonale samarbeidspartnere i helsevesenet og er nettopp som navnet angir, ett enkelt ark med korte beskrivelser av ulike telemedisinske emner. Hittil i år er det produsert fire faktaark innenfor følgende tema:

1. Nordmenns bruk av Internett til helseformål
2. Telemedisin og ansvar
3. Elektronisk kommunikasjon mellom helsevesen og pasient
4. Utstyr for teledialyse

NST’s faktaark er:


• Kunnskapsformidling til utvalgte målgrupper som kan ha nytte av å vite noe vi vet
• Formidling av aktuelle temaer (ferskvare)
• Gjenbruk av kunnskap NST har tilegnet seg gjennom forskning og utviklingsarbeid

Faktaarkene finner du på våre websider, nærmere bestemt www.telemed.no/faktaark 


Her kan du laste ned pdf-filene og skrive ut faktaarkene dersom du ønsker en papirkopi.