Positive tilbakemeldinger på maritim telemedisin!

Passasjerbåten MS Jupiter installerte sommeren 2003 en telemedisinsk løsning ombord. Sykepleier, Geir Oldenborg, forteller, sitat: " For oss som har brukt dette så har det vært et fantastisk flott hjelpemiddel. Vi har fått oppfylt våre forhåpninger til dette til fulle. Oldenborg hevder videre at skipet har unngått fire evakueringer på mindre enn et halvt år.
Passasjerbåten MS Jupiter installerte sommeren 2003 en telemedisinsk løsning ombord. Båten går i trafikk mellom Bergen og Newcastle. Det er spesielt EKG som sendes inn til Haukeland Sykehus. Vi har nå mottatt skriftlige rapporter fra sykepleieren ombord og IT-ansvarlig ved AMK Haukeland. Rapportene er svært positive!

Sykepleier, Geir Oldenborg, forteller, sitat: " For oss som har brukt dette så har det vært et fantastisk flott hjelpemiddel. Vi har fått oppfylt våre forhåpninger til dette til fulle. Det har i flere av tilfellene vært til uvurderlig hjelp for å avdramatisere det å ha smerter i brystet, samtidig som man befinner seg om bord på en båt mange mil fra land. For pasientene har det vært en stor lettelse å bli undersøkt og tatt på alvor, samtidig som man får avkreftet at det er noe galt med hjertet." Oldenborg hevder videre at skipet har unngått fire evakueringer på mindre enn et halvt år.

IT-ansvalig ved AMK Haukeland, Lars Myrmel, er også svært fornøyd. Etter en del oppstartproblem som synes å ha blitt løst i godt samarbeid med Well, hevder han, sitat " Fra sykehusets side opplever vi at prosjektet går "på skinner" ". Videre sier han, sitat, "Den største utfordringen opplæringsmessig er knyttet til at vi har ulike mottakerløsninger for ulike avsendere. Det tok litt tid før alle sykepleierne hos oss fikk med seg at EKG fra MS Jupiter leses i "Doris", og ikke på en av våre andre lesere. Bruk av "Doris" har ikke medført problemer. "Doris" er så lik vanlige e-postlesere at alle tar bruken raskt."

Løsningen er basert på utstyret merMAid fra MedIT og programvaren Doris (Well Communicator) fra Well Diagnostics. NST er involvert i evalueringen at løsningen. IMED er produktleverandør og leder prosjektet.