Praksisnær kunnskapsformidling til helsepersonell - Internettbaserte nasjonale systemer i noen nordeuropeiske land

Rapporten "PRAKSISNÆR KUNNSKAPSFORMIDLING TIL HELSEPERSONELL - Internettbaserte nasjonale systemer i noen nordeuropeiske land" foreligger nå. Rapporten er skrevet av Erlend Bønes og Elin Johnsen (prosjektleder).
Rapporten inngår som et delprosjekt i et større prosjekt i Sosial- og helsedirektoratet, "Praksisnær elektronisk kunnskapsformidling" (PEK-prosjektet).
Dette delprosjektet skulle gi en "grov" beskrivelse av erfaringer fra bestemte andre land hva angikk: · nasjonale, nettbaserte systemer for informasjon til helsepersonell · sentrale myndigheters policy på området I tillegg beskrives enkelte andre systemer.

 

Les rapporten her....