Presentasjon av prosjekt "Stillbilde fra ambulanse"

Utrykningspersonell og ambulanser er sykehusets forlengede arm til et skadested. Her begynner behandlingen, som skal fortsette med forskjellige former for diagnostisering, behandling og pleie gjennom sykehusinnleggelsen. Overføring av bilder kan være med å gi ytterligere informasjon om skadetilstand før ankomst til sykehuset.

På skadestedet samles informasjon om den skadde og skaden, som vil være av stor nytteverdi ved mottak i sykehus, og for den videre behandlingen. I dag vil forberedelsen av fagfolk i akuttmottaket i noen grad være en telefonisk rapport, samt en muntlig/ delvis skriftlig rapport fra innsatspersonell.

Vi ønsker å styrke den muntlige rapporten med bilder fra skadestedet. Bilder kan være til hjelp for flere grupper:

• Skadestedsledelsen i sykehuset kan bruke oversiktsbilder til å få oversikt over skadestedet, og estimere behovet for ressurser som trengs.
• Kirurgisk og anestesiologisk personell kan bruke bilder av materielle skader (f.eks på kjøretøy), som hjelp til å vurdere hvilke krefter som har virket på de tilskadekommne.
• Bilder av skader kan brukes av det kirurgiske teamet til å forberede eventuelle operasjoner.

Prosjektet består i å fotografere og sende bilder fra ambulansen inn til AMK (113-sentralen). Sending av bilder vil gjøres på en sikker måte med hjelp av en sikkerhetsløsning fra Thales som kalles "Trusted VPN", og sendes via GPRS nettet (vanlig mobiltelefon). Lasting av bilder skjer i PC'er i ambulansene, og firmaet Locus er samarbeidspartner og tilrettelegger av billedsending og billedmottak i AMK.

Prosjektet vil i første rekke teste om det er mulig å ta og sende bildene, og få lagt til rette for at AMK tar imot, videreformidler og lagrer bildene. AMK sentralen i Tønsberg og Tromsø vil utplassere utstyret i en ambulanse hver. Ambulansepersonell vil fotografere og overføre bilder til AMK, der sykehuspersonell vil tolke bildene, og vurdere nytteverdien av dem. Det vurderes å tilpasse en score på materiell ødeleggelse til å forutsi personskade. Våre samarbeidspartnere i prosjektet er: Thales, Locus A/S, Sykehuset i Vestfold- Tønsberg og UNN ved Akuttavdelingen. Dessuten IT-avdelingene ved de to sykehusene. Prosjektet skal være avsluttet desember 2003.