Prosjektarkiv

Lista er sortert alfabetisk etter prosjekttittel. Klikk på pilene foran "Prosjekttittel", "År", "Tema" eller "Prosjektleder" for å sortere lista alfabetisk på den aktuelle kolonnen. Du kan også bruke søkefeltet rett under til høyre for å hurtig finne treff på tekst i tabellen.

Prosjekttittel År Tema Prosjektleder
Økonomisk evaluering av pasientsentrert helsetjenesteteam 2015 - 2018 Økonomi Trine Bergmo
Økonomisk evaluering av tjenester i Nordnorsk helsenett 2003 - 2003 Økonomi Elin Breivik
Økt bruk av IKT i oppfølgingen av pasienter i LAR 2012 - 2014 Psykiatri Eirin Rødseth
ØyeNett 2001 - 2002 E-læring Tatjana M. Burkow
ABC - Jeg vil bli helsefagarbeider 2011 - 2014 E-læring Tore Høgås
Alternative brukergrensesnitt for helserelaterte tjenester på mobile terminaler 2004 - 2004 Kroniske sykdommer Eirik Årsand
Arctic Telemedicine Project 1999 - 2000 Nettverksbygging Tove Sørensen
Arena Helse-IT - forprosjekt 2004 - 2004 Samhandling Tove Normann
Autismeportalen 2012 - 2014 E-læring Tore Høgås
Automatisert blodsukkerdata til helsepersonell 2005 - 2005 Kroniske sykdommer Eirik Årsand
Automatisert måling av blodsukker 2002 - 2004 Kroniske sykdommer Eirik Årsand
Bærekraftige helsetjenester i kommunene 2005 - 2007 Pasientkommunikasjon Rigmor Furu
Baltic eHealth 2004 - 2007 Nettverksbygging Ernst Kloosterman
Bedre samarbeid og pasientmedvirkning rundt smertebehandling i Helse Nord 2011 - 2012 Samhandling Tove Normann
Befolkningsundersøkelser 2000 - 2002 Teknologi Hege K. Andreassen
Betingelser for bruk av telemedisinske tjenester, hemmende og fremmende faktorer 2002 - 2003 Nettverksbygging Frank Larsen
Bredbåndsteknologi i hjemmetjenesten i Alta 2000 - 2002 Teknologi Beate Nyheim
Bruk av framtidsrettet teknologi 2003 - 2004 Teknologi Tatjana M. Burkow
Bruk av interaktive medier i ettervernet for rusmisbrukere 2003 - 2004 Rehabilitering Trond Nergaard Bjerke
Brukerforum 3.0 2012 - 2014 Samhandling Halgeir Holthe
Brukermedvirkning i design og utvikling av IKT-baserte helseinformasjonsressurser 2004 - 2006 Rehabilitering Halgeir Holthe
Brukermedvirkning i planlegging og drift av telemedisinske tjenester 2002 - 2003 Samhandling Halgeir Holthe
CADMOS - Connecting Children and Adolescents with Type 1 Diabetes in Rural Areas 2015 - 2016 Kroniske sykdommer Svein-Gunnar Johansen
CallMeSmart 2009 - 2015 Teknologi Terje Solvoll
Chain of Trust 2011 - 2012 Sosiologi Undine Knarvik
CHROMED 2012 - 2015 Kroniske sykdommer Undine Knarvik
Cogknow: hjelper mennesker med lett demens å styre sin hverdag 2006 - 2009 Pleie og omsorg Halgeir Holthe
Connect 2.0 2010 - 2014 Samhandling Eva Skipenes
CORAS - A platform for risk analysis of security critical systems 2000 - 2003 Sikkerhet Eva Skipenes
Data-drevet beslutningsstøtte for kliniske informasjonssystemer 2014 - 2017 Teknologi Stein Olav Skrøvseth
Datasikkerhet 2001 - 2001 Sikkerhet Eva Henriksen
Datasystem for vurdering av forstadier til livmorkreft 2011 - 2011 Teknologi Eva Henriksen
Demensomsorg i Norden - Fagnettverk for kunnskap og erfaringsutveksling 2003 - 2005 Pleie og omsorg Rigmor Furu
Desentralisering av spesialisthelsetjenester i Helse Nord 2005 - 2005 Teknologi Line H. Linstad
Det norske patologinett, et redskap for håndering av faglig og sosial kompleksitet 2000 - 2003 Patologi Aud Obstfelder
Deteksjon av maligne melanomaer basert på føflekkbilder 2007 - 2012 Dermatologi Stein Olav Skrøvseth
Deteksjon og prediksjon av sykdomsspredning 2007 - 2013 Teknologi Stein Olav Skrøvseth
DeVaVi - Desentralisert vaktsamarbeid ved hjelp av videokonferanse 2010 - 2012 Videokonferanse Ann-Karin Furskognes
Diabetes Fosen 2010 - 2012 E-læring Eirik Øvernes
DiaFoto - Diabetes fotsår, elektronisk veiledning til kommunene 2010 - 2012 Kroniske sykdommer Eva Skipenes
Diastat - Modell-drevet egenbehandling av diabetes type 1 2012 - 2014 Kroniske sykdommer Stein Olav Skrøvseth
Diffmed 2011 - 2015 Sosiologi Hege K. Andreassen
Digital diabetesopplæring 2005 - 2005 Kroniske sykdommer Eirik Årsand
Digital-TV og pasientinformasjon 2002 - 2005 Teknologi Geir Østengen
Digitalisering av snitt ved klinisk patologi UNN 2012 - 2012 Patologi Elisabeth Ellefsen Sjaaeng
DiPato 2000 - 2004 Teknologi Johan Gustav Bellika
Distribuert kunnskap i samarbeidet om medisinske diagnoser 2011 - 2014 Akuttmedisin Line Lundvoll Nilsen
Distriktsmedisinsk senter med telemedisin 2002 - 2003 Samhandling Elin Johnsen
DMS og modeller for faglig samarbeid 2005 - 2005 Samhandling Elin Johnsen
DORIS-modul for screening av diabetesindusert retinopati 2002 - 2004 Kroniske sykdommer Monika Johansen
e-helse i Norge 2013 2013 - 2014 Kunnskap Tove Sørensen
e-Home Health Care @ North Calotte 2004 - 2005 Pleie og omsorg Elisabeth E. Sjaaeng
E-læring for syrere med krigsskader 2013 - 2013 E-læring Eva S. Braaten
E-læring om nye felles prosedyrer i Helse Nord 2014 - 2014 E-læring Tore Høgås
E-læring, drift og overvåking av elektronisk meldingsutveksling 2013 - 2014 E-læring Eva S. Braaten
e-Post som supplement i kognitiv terapi 2005 - 2005 Pasientkommunikasjon Ellen Kari Christiansen
eCampus prosjektet UiT Norges arktiske universitet 2013 - 2014 Kunnskap Rigmor Furu
eCAP (eHelse i barne- og ungdomspsykiatri) 2015 - 2018 Psykiatri Elin Breivik
Effekter av nettbasert legemiddelkort 2007 - 2014 Pasientkommunikasjon Eli Larsen
Effektivisering av pasientflyt ved hjelp av en online elektronisk pasientjournal 2012 - 2016 Teknologi Bente Christensen
eHealth in the Northernmost Regions of Europe 2002 - 2003 Pleie og omsorg Siri Bjørvig
Eksemskole på nett 2005 - 2005 Dermatologi Vibeke Flytkjær
Eksemveiledning via Internett - Et randomisert kontrollert forsøk 2005 - 2007 Patologi Thomas Schopf
Eksistensiell slanking på Internett: betydningen av IKT-mediert identitet i rehabiliteringsprosessen for rusmisbrukere 2005 - 2008 Rehabilitering Trond Nergaard Bjerke
Eldreomsorg@2020 2002 - 2003 Pleie og omsorg Morten Brattvoll
Elektronisk epikrise fra UNN til legekontor 2000 - 2001 Teknologi Heidi Jacobsen
Elektronisk henvisning 2003 - 2004 Teknologi Heidi Jacobsen
Elektronisk innmelding av krefttilfeller fra Patologiske avdeling. 2003 - 2004 Patologi Per Angermo
Elektronisk samhandling 2004 - 2005 Samhandling Heidi Jacobsen
Elektronisk samhandling og kommunikasjon 1999 - 2003 Samhandling Aud Obstfelder
Elektronisk samhandling på Helgeland 2003 - 2004 Patologi Line H. Linstad
Elektronisk tilgang til egne journaldata 2012 - 2014 Pasientkommunikasjon Tove Sørensen
Elvira - Nettbasert pasientinformasjonssystem 2001 - 2001 Teknologi Johan Gustav Bellika
En studie av fjernmonitorering av kronisk hjertesvikt-pasienter i hjemmet 2011 - 2015 Kroniske sykdommer Artur Serrano
EPJ/DIPS e-læring i UNN 2013 - 2013 E-læring Tore Høgås
eRehab 2010 - 2014 Rehabilitering Konstantinos Antypas
Etablering av nettverk innen pasientrettet telepsykiatri. 2004 - 2004 Samhandling Kjell Gullhav
eTeam Surgery 2013 - 2016 Teknologi Gunnar Hartvigsen
Ett Stopp 2007 - 2011 Sikkerhet Knut Magne Augestad
EU-søknad Network of Excellence 2002 - 2003 Nettverksbygging Ernst Kloosterman
Evaluering av e-læringskurset PUST 2015 - 2015 E-læring Rigmor Furu
Evaluering av Kompetansenettverk Nordmøre 2005 - 2006 Pleie og omsorg Eirik Øvernes
Evaluering av rus-og psykiatritjenesten i Tromsø kommune 2011 - 2011 Psykiatri Frank Larsen
Født med bredbånd 2001 - 2002 Obstetrikk og gynekologi Heidi Jacobsen
Fagnett demens 2012 - 2014 E-læring Rigmor Furu
Fagnett Sa-Do 2005 - 2007 Pleie og omsorg Rigmor Furu
Fagskolen 2009 - 2009 Pleie og omsorg Rigmor Furu
Felles elektronisk legemiddelkort 2004 - 2004 Teknologi Eli Larsen
Felles medisinliste 2004 - 2005 Teknologi Eli Larsen
Finansiering av IKT-utvikling i norsk helsevesen 2011 - 2012 Teknologi Eli Larsen
Finansieringsordninger for telemedisinske tjenester 2000 - 2001 Økonomi Ragnhild Balsvik
Forprosjekt Nasjonal nettverksbygging innen læring og mestring ved hjelp av IKT 2006 - 2006 Nettverksbygging Vibeke Flytkjær
Fosen DMS på nett 2006 - 2007 Samhandling Lisbeth Abelsen
FUNNKe region nord 2011-2014 - KomUT nord-FUNNKe 2015-2017 2011 - 2014 Samhandling Gerd Ersdal
Gevinster av norsk telemedisin 2005 - 2006 Økonomi Elin Johnsen
Gjennomførbarhet av en regional KOLS tjeneste 2011 - 2014 Rehabilitering Paolo Zanaboni
Gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse av Helse Nord IKTs vaktbehov 2008 - 2009 Sikkerhet Eva Skipenes
Helse Finnmark - Lavvolum og Geriatri 2002 - 2003 Samhandling Line H. Linstad
Helse og bruk av helsetjenester i Norge 2011 - 2013 Helsetjenesteforskning Anne Helen Hansen
HelsE-vett.no 2000 - 2002 Samhandling Ellen Kari Christiansen
HelsE-vett.no - Veileder for tilbydere av netthelsetjenester 2001 - 2002 Samhandling Ellen Kari Christiansen
Helsekompetanse.no 2002 - 2002 E-læring Kirsten Eriksen
Henvisningsprosjektet: Evaluering av effekter av elektronisk henvisning 2004 - 2004 Teknologi Frank Larsen
HIT Nord-Norge 2005 - 2008 Samhandling Tove Normann
Hjelp det klør 2008 - 2009 Dermatologi Vibeke Flytkjær
Hjertelinken 2008 - 2009 Kardiologi Svetlana M. Bye
Hjertelyd 1995 - 1999 Kardiologi Eli Arild
Hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi 2014 - 2015 E-læring Rigmor Furu
Hvor er fagfolkene? IKT som hjelpemiddel for å øke kompetanse i og mellom tjenestenivåene 2001 - 2004 Samhandling Eirik Øvernes
I likevekt med IKT 2012 - 2014 Forebygging Rigmor Furu
I-Discare 2002 - 2005 Akuttmedisin Eli Larsen
IKT og myndiggjøring 2003 - 2003 Pasientkommunikasjon Hege K. Andreassen
IKT-basert kompetanseutvikling i kommunene 2001 - 2004 Nettverksbygging Rigmor Furu
Implementering av elektronisk i henvisning i Nordnorsk Helsenett 2003 - 2004 Teknologi Frank Larsen
Informasjonssikkerhet og risiko ved bruk av fri programvare i IKT-løsninger for helsesektoren 2008 - 2008 Sikkerhet Eva Henriksen
Innsamling og sammenstilling av personlige diabetesdata 2009 - 2012 Kroniske sykdommer Eirik Årsand
Internett som forebyggingsarena for ungdom med psykisk syke foreldre 2005 - 2008 Psykiatri Marianne Trondsen
Internett som hjelpemiddel for mental helse 1998 - 1999 Psykiatri Deede Gammon
IS-ACTIVE: motivasjon til økt fysisk aktivitet i hverdagen med bevegelsessensorer og mobile enheter 2009 - 2012 Rehabilitering Tatjana M. Burkow
ITTS - Implementering av transnasjonale telemedisinske løsninger 2011 - 2013 Internasjonalt samarbeid Undine Knarvik
Jeg puster - altså er jeg 2013 - 2014 E-læring Rigmor Furu
Join-In - Redusert sosial isolasjon for eldre gjennom sosiale nettverk, data- og treningsspill. 2010 - 2014 Rehabilitering Tatjana M. Burkow
Juridiske aspekter ved bruk av telemedisin i desentralisering av spesialisthelsetjenester 2006 - 2008 Juss Ellen Kari Christiansen
Juridiske og sikkerhetsmessige problemstillinger ved ”Nye telemedisinske tjenester til hjemmedialysepasienter” 2012 - 2012 Sikkerhet Eli Arild
Kartlegging av behov for nye telemedisinske løsninger hjem til nyresviktpasienter 2008 - 2008 Dialyse Eli Arild
KIM: Space, Power and Communication 2005 - 2005 Teknologi Aud Obstfelder
Kirurgen 3 2000 - 2003 Teknologi Per Hasvold
KITENPI 2011 - 2014 Samhandling Svetlana M. Bye
Kjønn, alder og bruk av psykiatrisk spesialisthelsetjeneste 2015 - 2015 Helsetjenesteforskning Anne Helen Hansen
Kommunestatus - S@mspill 2007 2004 - 2004 Samhandling Morten Brattvoll
Kompetanseheving ved bruk av ny teknologi i det vestlige Norden 2007 - 2008 Pleie og omsorg Vibeke Flytkjær
Kompetanseportal om inkontinens og bekkebunnsykdom 2013 - 2014 E-læring Eva S. Braaten
Kompetanseprogram i geriatri 2005 - 2010 E-læring Rigmor Furu
Kompetanseutveksling mellom sykehus og kommuner 2007 - 2008 Samhandling Bodil Bach
Kompetanseutvikling i temaet sykelig overvekt 2007 - 2008 Kroniske sykdommer Rigmor Furu
Konkurransedyktige helsetjenester i tynt befolkede områder 2008 - 2010 Samhandling Bente Christensen
Konsensusprosess om telemedisin i svangerskapsomsorgen 2004 - 2004 Obstetrikk og gynekologi Kari Dyb
Kontinuitet i fastlegerelasjonen og bruk av alternativ behandler 2014 - 2014 Helsetjenesteforskning Anne Helen Hansen
Kontroll på kontoret 2003 - 2004 Samhandling Eva Henriksen
Kreft-nett 2002 - 2006 Rehabilitering Anne-Grete Sandaune
Krokenprosjektet 2003 - 2003 Teknologi Lisbeth Abelsen
Kropp, identitet og seksualitet 2014 - 2014 E-læring Eva S. Braaten
Kursportal for Nordens Velfærdscenter 2013 - 2014 E-læring Tore Høgås
Kvalitativ forbedring av helsetjenester til befolkningen, særlig nomadefolk, i fjerntliggende strøk i Nenets autonome område (NAO) 2013 - 2015 Nettverksbygging Svetlana M. Bye
Lær demens med bredbånd 2002 - 2004 E-læring Rigmor Furu
Læring og kunnskapsutveksling mellom allmennleger og spesialister ved bruk av telemedisin 2006 - 2010 Videokonferanse Line Lundvoll Nilsen
Læringsportal Helse Nord (e-læringsportalen) og informasjonssikkerhetskurs 2009 - 2011 E-læring Eva Skipenes
Langsiktig og helhetlig telerehabilitering av KOLS-pasienter. En multisenter randomisert kontrollert studie (iTrain-study) 2014 - 2017 Rehabilitering Paolo Zanaboni
Legemiddelhåndtering 2011 - 2012 E-læring Torbjørg Lindquist
M@ritim 2000 - 2002 Teknologi Stein Gunnar Moksness
M3 - Mobile Medical Mentor 2012 - 2015 Videokonferanse Johan Gustav Bellika
Mangfold og muligheter. E-læring om arbeid for mennesker med utviklingshemning 2009 - 2012 E-læring Tore Høgås
Mastergradsprogram i Telemedisin og e-helse ved UiTø 2004 - 2005 Nettverksbygging Eva Gjerdrum
Mastermind 2014 - 2017 Psykiatri Erlend Bønes
Mayflower 2002 - 2005 E-læring Eli Larsen
Medical Peace Work - nettbasert kurs for medisinsk personell i konfliktområder 2005 - 2007 E-læring Eirik Øvernes
MedIMob - Sanntidsmeldinger innenfor helsevesenet 2005 - 2006 Teknologi Eva Henriksen
Mental helse og mestring på Internett 2000 - 2001 Psykiatri Anders Løvold
Min helse som senior 2008 - 2010 Pleie og omsorg Eli Arild
MinHelsestasjon - En bredbåndsbasert infrastruktur for hjemmebaserte helsetjenester 2005 - 2006 Rehabilitering Tatjana M. Burkow
Mobil omsorg: innføring av elektronisk journal og mobile enheter i Vindafjord kommune - en evaluering 2002 - 2003 Teknologi Kjersti Halvorsen Engeseth
Mobil telemedisinsk enhet til bruk i Nordvest-Russland 2000 - 2001 Kardiologi Siri Uldal
Mobile e-helsetjenester for funksjonshemmede og kronikere 2005 - 2006 Pleie og omsorg Per Egil Kummervold
Mobile enheter på AMK, UNN 2004 - 2006 Akuttmedisin Mona Hagensen
Mobile løsninger i hjemmetjenesten 2000 - 2001 Teknologi Gunn-Hilde Rotvold
Mobile telemedisinenheter 2002 - 2003 Teknologi Siri Uldal
Modeller for klinisk VK bruk: betingelser, mekanismer og gevinster – en flerfaglig tilnærming 2013 - 2014 Videokonferanse Trine Bergmo
MOMENTUM - Europeisk momentum for tilgjengeliggjøring av telemedisinske løsninger i daglig virke 2012 - 2014 Teknologi Siri Bjørvig
Motivasjon med mobil 2009 - 2012 Kroniske sykdommer Erlend Bønes
MyHealthService – personlig helseteknologi for kronisk syke eldre 2007 - 2014 Rehabilitering Tatjana M. Burkow
Nært og Kjært 2011 - 2013 Pleie og omsorg Siri Bjørvig
Når krisen rammer - RVTS sitt e-læringskurs for medlemmer i psykososiale kriseteam i kommunene 2011 - 2012 E-læring Torbjørg Lindquist
Narvik REO (rehabilitering, etterbehandling og observasjon) 2011 - 2011 Rehabilitering Kees Jan Verhage
Need to know 2009 - 2009 Akuttmedisin Heidi Jacobsen
Nett i Nord: Teledialyse 2000 - 2002 Dialyse Eli Arild
Nettbasert høreapparatjustering 2003 - 2003 Kroniske sykdommer Eva Gjerdrum
Nettbasert kurs om PKU-behandling 2005 - 2006 E-læring Vibeke Flytkjær
Nettbasert kurs: Aldring med funksjonshemming. Bevegelse i et livsløpsperspektiv 2003 - 2005 E-læring Rigmor Furu
Nettbasert legemiddelkort 2005 - 2008 Pasientkommunikasjon Eli Larsen
Nettbasert opplæringsprogram i arbeidsplasstilrettelegging 2004 - 2005 E-læring Vibeke Flytkjær
Nettbasert Spinning – motiverende og sosial sykkeltrening hjemme 2012 - 2014 Rehabilitering Tatjana M. Burkow
Nettbasert utdanning av ortopediingeniører - forprosjekt 2005 - 2005 E-læring Line H. Linstad
Nettbasert veiledning for økt kvalitet i sårbehandling 2006 - 2008 Dermatologi Beate Nyheim
NettOpp Fosen 2009 - 2013 E-læring Rigmor Furu
Nordic Telemedicine Network 2000 - 2001 Nettverksbygging Liv Karen Johannessen
Nordisk e-helseforum 2010 - 2010 Nettverksbygging Elin Breivik
Normahealth - eTEN prosjekt 2003 - 2003 Nettverksbygging Ernst Kloosterman
NORSAFETY – bruk av videokonferanse til kompetansedeling 2011 - 2012 Videokonferanse Torbjørg Lindquist
Nye helse- og sosialtjenester for den samiske befolkning 2002 - 2003 Samhandling Elin Johnsen
Nye telemedisinske aktiviteter i Palestina 2010 - 2013 Nettverksbygging Torbjørg Lindquist
NyTTeHjem2: Nye telemedisinske tjenester til hjemmedialysepasienter 2012 - 2013 Dialyse Eli Arild
Omfang og potensial for bruk av telemedisin i Sykehuset Innlandet HF 2008 - 2008 Samhandling Line H. Linstad
Omfang og potensial for telemedisinske løsninger i Helse Vest 2005 - 2006 Samhandling Line H. Linstad
Omfang og potensial for utbredelse av telemedisin i Helse Vest 2005 - 2006 Nettverksbygging Line H. Linstad
Onkolink 2007 - 2011 Teknologi Knut Magne Augestad
Opptur - Røykfri på Internett 2006 - 2008 E-læring Silje Camilla Wangberg
OrtoPol@r 2003 - 2006 Ortopedi Jan-Hugo Olsen
Oversiktsstudie - evalueringsmetoder i telemedisinlitteraturen (1990-2005) 2006 - 2006 Samhandling Tove Sørensen
Palestina Telemedisinsk Rehabiliteringsnettverk 2006 - 2009 Rehabilitering Jan-Hugo Olsen
Palestina, forprosjekt 2004 - 2004 Nettverksbygging Jan-Hugo Olsen
Pasienten som partner i virtuelle team 2013 - 2014 Samhandling Tove Normann
Pasientforløp (patient pathways) i kreftbehandling 2011 - 2014 Rehabilitering Gro Berntsen
PasientLink 2002 - 2003 Pasientkommunikasjon Per Egil Kummervold
PasientLink II 2005 - 2006 Pasientkommunikasjon Per Egil Kummervold
Pasientmedvirkning og samhandling rundt dokumentasjon/egendokumentasjon 2012 - 2015 Psykiatri Eirin Rødseth
Pasientorientert IKT: Policy og praksis 2006 - 2010 Pasientkommunikasjon Hege K. Andreassen
PAsTAs - pasientforløp 2011 - 2015 Internasjonalt samarbeid Per Schrader
PatNet 1998 - 2000 Patologi Heidi Jacobsen
Peace through health, forprosjekt Sri Lanka 2004 - 2004 Nettverksbygging Tove Sørensen
Persona - sosial inkludering og selvstendighet for eldre 2007 - 2010 Pleie og omsorg Siri Bjørvig
Pilotprosjekt rehabilitering - telemedisin 2005 - 2006 Rehabilitering Bodil Bach
PKI i helsenett 2001 - 2001 Sikkerhet Eva Henriksen
Praksisnær nettbasert kunnskapsformidling til helsepersonell 2003 - 2004 Samhandling Elin Johnsen
Programsekretariat for Kommuneprogrammet i Samspill 2007 2004 - 2006 Nettverksbygging Per Christian Lindberg
Psykisk helse på Internett 1999 - 2000 Psykiatri Jan-Are Kolset Johnsen
R-Bay 2007 - 2008 Radiologi Line H. Linstad
Rakel 2003 - 2005 Videokonferanse Rigmor Furu
Rehabiliteringsnettverket Midt-Troms 2008 - 2009 Rehabilitering Heidi Gløtta Kristiansen
RemoDem - Støtte for personer med demens i fjerntliggende områder 2012 - 2014 Samhandling Elin Breivik
Renewing Health 2010 - 2012 Internasjonalt samarbeid Astrid Grøttland
Review av hemmende og fremmende faktorer 2004 - 2005 Nettverksbygging Anne G. Ekeland
Ringerinett - Demensomsorg i nettverk 2005 - 2007 Pleie og omsorg Rigmor Furu
Risikoanalyse av Helseregister.no og OpenQReg 2009 - 2009 Sikkerhet Eva Henriksen
Risikovurdering av meldingstjensten i Helse Nord 2011 - 2011 Sikkerhet Eva Skipenes
RTF - Regionalt Telemedisinsk Forum 2010 - 2012 Nettverksbygging Elin Breivik
Rusforebygging på nett 2005 - 2005 E-læring Marianne Trondsen
S@mspill som betingelse for implementering og bruk av telemedisinske tjenester ved legekontor 2005 - 2005 Samhandling Anne G. Ekeland
Sårjournal UNN 2009 - 2012 Dermatologi Eva Skipenes
Sårpoliklinikk 2003 - 2003 Teknologi Lisbeth Abelsen
Sårsamhandling - Å samhandle gjennom bruk av web-basert sårjournal 2010 - 2013 Samhandling Anne G. Ekeland
Samarbeid i kirurgisk utdanning: videokonferanse som et redskap for kunnskapsdeling 2015 - 2018 Videokonferanse Line Lundvoll Warth
Samarbeidsprosjekt med Ullevål Ambulansetjeneste 2005 - 2006 E-læring Eva Larsen
Samhandling med pasient innen rus og psykisk helsevern 2011 - 2011 Samhandling Eli Arild
Samhandling mellom sykehusleger og allmennleger - muligheter og barrierer 2001 - 2004 Samhandling Robert Myrvang
Samisk e-helse: Bruk av telemedisin i behandlingsforløp med ungdom 2012 - 2013 Psykiatri Eli Arild
Samisk tolketjeneste 2011 - 2013 Pasientkommunikasjon Ann Karin Furskognes
Sanntidsmeldinger i helsetjenesten 2003 - 2004 Teknologi Eva Henriksen
Sanntidsmeldinger og tilgjengelighetsbaserte tjenester 2002 - 2003 Teknologi Thomas Strandenæs
Scenario Individuell Plan og IKT 2002 - 2002 Pleie og omsorg Deede Gammon
Selvhjelp ved bruk av mobilt IKT-verktøy 2005 - 2008 Kroniske sykdommer Eirik Årsand
Sense-Park 2011 - 2014 Teknologi Frank Larsen
SES@m Tromsø 2004 - 2006 Samhandling Lisbeth Abelsen
Shaman: Archetype-Based Modelling of Symptom Based Decision Support Systems 2014 - 2017 Teknologi Luis Marco Ruiz
Smarthusteknologi - større spredning, flere kommuner og mer kommunikasjon 2002 - 2003 Teknologi Kai Vidar Falao
SMIP: Sikker Mobil Internet Protocol 2001 - 2003 Sikkerhet Siri Bjørvig
SNOW - Symptombasert sykdomsovervåkning i Helse Nord 2007 - 2015 Teknologi Johan Gustav Bellika
Sosiale Medier innen Diabetes 2011 - 2013 Kroniske sykdommer Gunnar Hartvigsen
Space, power and communication - betydningen av IKT i helsesektoren 2005 - 2009 Teknologi Kari Dyb
Spill og lær med diabetesvenner 2013 - 2015 Kroniske sykdommer Eirik Årsand
Språktrening Rett Hjem 2011 - 2012 Rehabilitering Erlend Bønes
Stillbilder fra ambulanse 2003 - 2004 Akuttmedisin Oddvar Hagen
Storskala utbredelse av telemedisin i UNN HF 2011 - 2014 Samhandling Sture Pettersen
Strålt 2002 - 2003 Radiologi Tatjana M. Burkow
STRATOS - The straight to test and treatment study 2010 - 2012 Onkologi Eva Henriksen
Studie av status i bruken av og erfaringer med smarthus i pleie- og omsorgstjenesten 2001 - 2002 Pleie og omsorg Eirik Årsand
Styrking av den akuttmedisinske kjeden - Videobaser Akuttmedisinsk konferanse i Finnmark (VAKe Finnmark) 2005 - 2006 Akuttmedisin Oddvar Hagen
Styrking av lokalsykehusene i Finnmark med bruk av telemedisin 2007 - 2009 Samhandling Eirik Øvernes
Sv@lTann 2002 - 2003 Odontologi Hedda Høvik
Systematisering av erfaringer med telepsykiatrisk virksomhet i Norge 2003 - 2003 Psykiatri Borghild Hanssen
Systematisering av kunnskap: Økonomiske effekter (internt) 2004 - 2005 Økonomi Elin Breivik
Teknologistøttede familieintervensjoner 2005 - 2005 Nettverksbygging Deede Gammon
TelAny - TELemedicine ANYwhere 2001 - 2003 Akuttmedisin Eli Larsen
Tele-Warf 2007 - 2009 Rehabilitering Daniel Nygård
Teledermatologi i Setesdalsregionen 2010 - 2011 Samhandling Bodil Bach
Telefonbasert selvhjelpsgruppe 1996 - 2001 Rehabilitering Hege K. Andreassen
Telefonscreening av eldre i fastlegepraksis 2012 - 2012 Pleie og omsorg Brita Elvevåg
Telemedisin Arena 2010 - 2011 Nettverksbygging Bodil Bach
Telemedisin i Afghanistan 2005 - 2008 Nettverksbygging Siri Birgitte Uldal
Telemedisin i klinisk bruk - en oversiktsstudie 2005 - 2006 Teknologi Aud Obstfelder
Telemedisin i Kroatia 2005 - 2006 Nettverksbygging Eva Gjerdrum
Telemedisin i Nord-Gudbrandsdalen 2010 - 2011 Samhandling Bodil Bach
Telemedisin i Nordvest-Russland 1997 - 2001 Nettverksbygging Svetlana M. Bye
Telemedisin i rehabilitering 2007 - 2010 Rehabilitering Bodil Bach
Telemedisin i samhandlingen mellom Intermediærenhet på Fosen og St. Olavs Hospital HF 2005 - 2005 Samhandling Lisbeth Abelsen
Telemedisin som samhandlingsredskap mellom sykehus og sykestuer i Finnmark 2005 - 2007 Samhandling Eirik Øvernes
Telemedisin som virkemiddel for å realisere DMS Nord-Troms 2006 - 2007 Samhandling Lars Kr. Rye
Telemedisin: måling av effekter og pasientpreferanser 2007 - 2011 Økonomi Trine Bergmo
Telemedisinsk nettverk i Arkhangelsk 1996 - 1999 Nettverksbygging Svetlana M. Bye
Telemedisinske løsninger – Kompetansebroen 2011 - 2013 Rehabilitering Rigmor Furu
Teleradiologi i nordnorsk røntgentjeneste - uorden og framskritt 1998 - 2005 Radiologi Anne G. Ekeland
TeleRemCare 1998 - 2001 Samhandling Tove Sørensen
TeleRemCare 2001 - 2001 Nettverksbygging Tove Sørensen
Teleslag i Nordlandssykehuset 2011 - 2012 Teknologi Tove Sørensen
Tenkerommet - nettbasert videobank 2012 - 2013 E-læring Tore Høgås
TESAM 2010 - 2012 Videokonferanse Bodil Bach
Tolking for samiske pasienter - E-læringskurs 2013 - 2015 E-læring Torbjørg Lindquist
Tolkingsassistentprosjektet: Innføring av fjernstyring av MR- og CT-laboratorier i Norsk Helsenett 2006 - 2008 Videokonferanse Anne G. Ekeland
Trådløs pasient 2007 - 2010 Teknologi Per Hasvold
Troms og Ofoten som modell for samhandlingsreformen 2011 - 2013 Samhandling Kees Jan Verhage
Tuberkulosenettverk i Nordvest-Russland 2003 - 2003 Nettverksbygging Svetlana M. Bye
Tydelig - Modig - Stolt -i samhandling med kommersielle aktører 2007 - 2008 Samhandling Rigmor Furu
United4Health - pilot Nord-Norge 2013 - 2015 Kroniske sykdommer Undine Knarvik
USECARE - Utprøving av en elektronisk kommunikasjons- og egenmestrings løsning for kroniske pasienter og deres pårørende 2015 - 2016 Kroniske sykdommer Undine Knarvik
Utvikling av e-læringsmodul for bruk av Unique Sampro og Individuell plan 2008 - 2008 E-læring Eirik Øvernes
VAKe - Videobasert Akuttmedisinsk Konferanse 2005 - 2006 Videokonferanse Oddvar Hagen
VAKe (Videobasert Akuttmedisinsk Konferanse) i Helse Nord 2012 - 2015 Akuttmedisin Oddvar Hagen
VAKe-3G - Videobasert akuttmedisinsk konferanse ved hjelp av 3G 2006 - 2007 Teknologi Stein Roald Bolle
VCSTD - Virtuell Klinikk for seksuelt overførbare sykdommer 2011 - 2013 Teknologi Elia Gabarron
Veileder for kommunal tilknytning til Norsk Helsenett AS 2005 - 2006 Samhandling Gunn Hilde Rotvold
Veileder for psykologers faglige virksomhet på Internett 2003 - 2004 Psykiatri Ernst Kloosterman
Veiledning av primærleger gjennom et nytt e­læringskonsept 2010 - 2011 Dermatologi Thomas Schopf
Videocare: Desentralisert akuttpsykiatri ved bruk av videokonferanse 2012 - 2014 Videokonferanse Aksel Tjora
Videokonferanse mellom legfolk og medisinsk nødtelefon - støtte og hjelp i akuttmedisinske situasjoner 2009 - 2012 Akuttmedisin Stein Roald Bolle
Videokonferanseforbindelse til Arkhangelsk 1999 - 2000 Videokonferanse Svetlana M. Bye
Videokonferansekommunikasjon for samarbeid i Barentsregionen 2003 - 2005 Videokonferanse Svetlana M. Bye
Videokonferanseløsninger i hjemmet 2005 - 2005 Videokonferanse Erlend Bønes
Videreutdanning i Organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige 2006 - 2008 E-læring Rigmor Furu
VioIP - Videokonferanse over IP 2002 - 2003 Videokonferanse Jan-Hugo Olsen
Virtuelle tjenester i Vardesenteret 2011 - 2011 Teknologi Tove Normann
Well@Home 2006 - 2009 Rehabilitering Tatjana M. Burkow
WHO/European eHealth consumer trends survey 2005 - 2008 Nettverksbygging Tove Sørensen