Rapporten om distriktsmedisinsk senter med telemedisin - T@DMS

Rapporten om distriktsmedisinske senter med telemedisin er under trykking, og kan bestilles fra Nasjonalt senter for telemedisin (NST).

 

 

 

 

 

Dokumentet er også tilgjengelig på denne siden under publikasjoner, herunder rapporter. Sosial- og helsedirektoratet har finansiert arbeidet med rapporten. Rapportens tittel og referanse er: "T@DMS Distriktsmedisinsk senter med telemedisin - en utredning", NST-rapport 12-2003, ISBN 82-92092-31-5. (68 s.)

I tillegg til rapportens teoretiske økonomiske utredning, foreligger en økonomisk studie basert på kasus: "Økonomisk evaluering av telemedisin i distriktsmedisinske sentra", PwC-rapport, 30.10.03. (26 s.) Også denne rapporten kan fås via NST.

Vi minner også om en rapport som skisserer en mulig modell for et mindre senter med ulike helse- og sosialtjenester og med telemedisin. Rapporten har Drag i Tysfjord kommune som utgangspunkt, og springer ut av Sametingets prosjekt om nye helse- og sosialtjenester for den samiske befolkningen. Rapporten heter "Nye helse- og sosialtjenester for den samiske befolkningen Et senter med kulturkompetanse som basis og telemedisin som hjelpemiddel", og er omtalt i oppslag nedenfor.