Regionkontaktene er igang

NST skal i 2003 etablere kontakter i hver helseregion i Norge. Disse skal kartlegge telemedisinsk aktivitet som både pågår, er på trappene og er avsluttet.
NST’s regionkontakter
NST har engasjert ansatte, regionkontakter, som har et særlig ansvar for å formidle kunnskap og bistå hver sine regioner rundt om i landet. Disse regionkontaktene skal bla. ha følgende oppgaver:

Generelt:
• Skaffe seg inngående kjennskap til sin region, gjennom å identifisere sentrale og betydningsfulle miljø, kartlegge etterspørsel og behov for NST’s tjenester, sette seg inn i regionenes strategiske helseplaner osv.
• Skaffe oversikt over telemedisinske prosjekter og tjenester i regionen, og de erfaringene som er gjort i regionen knyttet til utprøving og drift av telemedisinske tjenester.
• Sørge for at regionene blir bedre kjent med NST og hva senteret kan tilby gjennom å drive aktivt informasjons- og rådgivningsarbeid rettet mot viktige målgrupper i helseregionen.
• Tilby bistand til helseregionene i deres arbeid med å utforme strategiplaner for bruk av IKT og Telemedisin.

Spesielt:
• Bistå med råd om finansiering av prosjekter og tjenester til aktuelle fagmiljø.
• Bidra i søknadsskriveprosesser.
• Bidra til formidling av kunnskap om telemedisinske tjenester og prosjekter, basert på nasjonal og internasjonal erfaring; i konkrete prosjekter, til søknader, i foredrag, i seminarer, i workshops osv.(Se avsnitt om NST’s rådgiverkorps).
• Bidra til utarbeidelse og videreutvikling av NST’s informasjonspakker.
• Delta i referanse- eller prosjektgrupper der det er ønskelig.

Arbeidet er akkurat startet og regionene vil bli kontaktet først på RHF nivå. Deretter vil vi ta kontakt med alle miljø som driver med telemedisin i en eller annen form.

Følgende personer er knyttet opp i de ulike regioner:
Vest Udine Knarvik Kurt Lyngved
Øst Stine Skorpen Per Angemo
Sør Bodil Bach Eirik Hansen Eli Arild
Midt Kjell Gullhav Per Christian Lindberg Oddvar Hagen

Prosjektleder er Morten Amundsen og sekretær Dan Hansen

Det vil i tillegg være ressurser fra NST som vil bidra i prosjektet.

For mer informasjon, kontakt Morten Amundsen på 91838380