Regionkontaktene samler telemedisinsk aktivitet i en database.

Regionkontaktene ved NST prøve avdekke all telemedisinsk aktivtet i Norge, vi legger nå ut våre funn på www.telemed.no
Regionkontaktene begynnte tidlig i vår med arbeidet på å avdekke all telemedisinsk aktivitet i Norge.

Vi har nå publisert våre funn slik at alle lettere skal kunne ta del i den informasjonen vi har samlet inn. Slik håper vi alle intresserte skal få et innblikk i hva som foregår i det ganske land. Vi er på langt nær ferdige med vår jobb og vi fortsetter i 2004. Da det viser seg at noen miljøer er lettere å finne frem i andre kan det fortsatt ta noe tid før vi har klart få alle fakta på bordet.

Du finner prosjektene under linken Telemedisinsk aktivitet i Norge.