Respekter pasientekspertisen

- Mitt virus er snart eldre enn legen som behandler meg. Jeg vet alt om hvordan det påvirker livet mitt. Jeg ber derfor om respekt for min ekspertise på egen sykdom, innleder HIV-smittede Ian Kramer sitt foredrag under Tromsø Telemedicine and eHealth Conference i Tromsø.
ian_kramer_428
- Det er innlysende for meg at pasienten skal involveres i egen behandling. Det er til og med klinisk effektivt, sa Ian Kramer. Han har levd med HIV i 22 år, og delte sine erfaringer med deltakerne på Tromsø Telemedicine and eHealth Conference i juni.

Fakta om TTeC 2004:

Tromsø Telemedicine and eHealth Conference arrangeres i dagene 21.-23. juni 2004.
Det er femte gang Nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø arrangerer konferansen som i år samler 300 deltakere fra 23 land i tre dager. Årets tema er befolkningens deltakelse i utviklingen av eHelse og de utfordringer forskere, teknologer og helsepersonell stilles overfor i så henseende.