Røykeslutt på Internett

Nettsiden www.slutta.no er et tilbud til deg som vil bli uavhengig av røyken. Tilbudet er nettbasert, gratis og tilpasset dine behov.

Omtrent en av fire nordmenn røyker, mens stadig flere bruker Internett for å bli kvitt røyksuget og forlenge livet. På nettstedet www.slutta.no kan du gjøre akkurat det og starte programmet når de selv ønsker det. Tjenesten er tilgjengelig hele døgnet, uavhengig av hvor man bor.

I tillegg til informasjon om røykeslutt og flere tester har slutta.no dagbok, gjestebok og diskusjonsforum der du kan dele erfaringer og få støtte hos andre i samme situasjon. Dessuten får du generell informasjon om røyking og røykeslutt og personlig oppfølging, avhengig av testene du tar når du første gang logger deg på.

Nasjonalt senter for telemedisin har i samarbeid med Kreftforeningen og Sosial- og helsedirektoratet, videreutviklet og evaluert det nettbaserte røykesluttprogrammet ”Opptur”, som bygger på det Kreftforeningsledede prosjektet ”Røykfri bedrift”.

To millioner røykfrie dager

Slutta.no ble åpnet i august 2006 og drives i dag videre av Helsedirektoratet i kombinasjon med røyketelefonen. Og ved utgangen av 2008 hadde slutta.no resultert i nesten to millioner røykfrie dager for brukerne av tjenesten…

Silje Wangberg, NSTUtviklinga og evalueringa av tjenesten ble finansiert og gjennomført av Nasjonalt senter for telemedisin (NST), Kreftforeningen, Sosial- og Helsedirektoratet, Helse og Rehabilitering og Norges forskningsråd. Arbeidet er gjort som en del av doktorgradsarbeidet til Silje Camilla Wangberg.

Relevante rapporter og artikler

Røykfri etter 34 år
http://telemed.custompublish.com/roeykfri-etter-34-aar.4469839-97537.html

Nesten en million røykfrie dager (mars 2008)
http://telemed.custompublish.com/nesten-en-million-roeykfrie-dager.4469314-4259.html

Helserelatert bruk av Internett i den norske befolkningen
(Tidsskriftet for den norske legeforeningen, nr 22, 2006: pp. 2950-2952)
http://www.tidsskriftet.no/index.php?vp_SEKS_ID=1453294

Adherene in Internet-based interventions
(Patient Preference and Adherence 2, pp. 57-65, 2008)
http://www.dovepress.com/articles.php?article_id=2062