Sårbehandling med MMS

I vårt naboland i sør har Dansk Telemedisin "masser af success" med sin nettbaserte sårjournal. Og kameraet på mobiltelefonen er en sentral del av arbeidsdagen til sårsykepleierne...
Arendtsen og Karlsen.
De vil gjerne selge systemet sitt i Norge. Lise Arendtsen og Kristoffer Karlsen fra Dansk Telemedicin viser hvor i Danmark den nettbaserte sårjournalen er i bruk så langt. Foto: Jan Fredrik Frantzen, NST.

Kroniske sår rammer som oftest eldre og kan være smertefulle. Men nå blir syd-danske pasienter spart for reiser inn til sykehus, smerter og amputasjoner med den danske "sår i syd"-løsningen.

I stedet for at pasienten må reise inn til sykehus eller helsestasjon får pasientene nå besøk av en sårsykepleier hjemme. Og han eller hun dokumenterer utviklingen av såret ved å ta et bilde av det med mobilkameraet.

Bildet sendes så rett inn i journalen fra telefonen, og på sykehuset sitter hudlegen og gir råd om videre behandling hvis det er behov for det. Raskt og enkelt, og demonstrasjoner av systemet viser det er lite å si på kvaliteten.

Raskere behandling

- Vi gikk igang med dette for snart fire år siden i Sønderjyllands Amt, og i dag har vi litt under 2.000 pasienter i systemet. Dette svarer til kanskje 5-10% av alle pasienter med kroniske sår i Danmark, forteller en tydelig fornøyd Kristoffer Karlsen ved Dansk Telemedisin.

Foto: www.pleje.netEn fersk undersøkelse peker på at pasientene sparer reisetid og at behandlingskostnadene går kraftig ned fordi behov for kontroller reduseres. Dessuten kan behandlingen komme raskere i gang når kommunikasjonen går raskere enn før.

Arbeidsdagen til sårsykepleierne blir også mer fleksibel ettersom de kan logge seg på journalen hvor som helst, så lenge de har tilgang til Internett.

Nå venter Karlsen på svar på om systemet skal utvides til også å dekke Sjælland og resten av det sørlige Danmark. I så fall når de omtrent halve befolkningen, eller rundt tre millioner dansker, med sin nettbaserte journal.

Les også: