Samhandling på Otta

Elektronisk samhandling og en sammenhengende helsetjeneste er tema når landets helsebyråkrater
og helsepersonell møtes på Otta i Nord-Gudbrandsdal 8. og 9. mars.

135 personer er påmeldt til konferansen som vil være arena for dialog om eksisterende og fremtidige modeller for samhandling.

Samhandling innenfor og mellom tjenestenivåene er et sentralt diskusjonstema i Helse-Norge, og elektronisk samhandling gir muligheter for å forene spesialisttjenester og kommunale tjenester med tanke på helhetlige pasientforløp.

Programmet inneholder foredrag med informative og erfarings- og forskningsbaserte problemstillinger. I tillegg blir det direkteoverførte demonstrasjoner av telemedisinske tjenester og undersøkelser. Blant foreleserne kan nevnes Olav Gunnar Ballo som er representant i Stortingets sosialkomité, Nils Fredrik Wisløff, leder av Samhandlingsutvalget, Ellen Strålberg, seniorrådgiver i Sosial- og helsedirektoratet samt en rekke fagpersoner innenfor helsesektoren i hele landet.

Konferansen arrangeres av Sosial- og helsedirektoratet og Nasjonalt senter for telemedisin i nær samhandling med Distriktsmedisinsk Senter Nord-Gudbrandsdal og Regionalt Utviklingssenter Nord-Gudbrandsdal.

Mer informasjon og program finner du her