Samhandlingsreformen – på rett vei?

Magnus Lord, Trond Aarre og Anne Husebekk er blant innlederne på Samhandlingskonferansen 2014, som arrangeres av samhandlingsavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge 3-4.desember 2014.

Presentasjon av noen av innlederne

Magnus Lord er en av Europas fremste spesialister på ledelse av helseforetak og Lean Healthcare. Magnus er lege, siviløkonom og sivilingeniør. Som strategisjef på Universitetssykehuset i Lund startet han opp sykehusets Lean-reise mot den nye filosofien. Arbeider i dag som coach og foredragsholder.

Trond Aarre er psykiater og avdelingssjef ved Nordfjord psykiatrisenter. Han har utmerket seg gjennom sitt store engasjement for et psykisk helsevern med mindre bruk av tvang, større grad av brukermedvirkning og samhandling som et sentralt redskap for å utvikle gode og effektive helsetjenester. Aarre ønsker et desentralisert psykisk helsevern med samhandling mellom brukere og tjenesteytere. Langsiktig og helhetlig tilnærming i nært samarbeid mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste, tverrfaglig tilnærming og mer tilgjengelige tjenester. Det vil si lav terskel for å få hjelp, kort ventetid og behandling på pasientenes premisser.

Anne Husebekk er rektor ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet, og professor i immunologi ved Institutt for medisinsk biologi. Husebekk ble uteksaminert som lege i Tromsø i 1982, og tok medisinsk doktorgrad i 1989.

Tidspunkt fra: 03.12.2014 10:00

til: 04.12.2014 13:00

Sted:Rica Ishavshotell Tromsø

Målgruppe

Helsepersonell i kommuner og sykehus, fastleger, helsepolitikere, repr. fra bruker- og frivillige organisasjoner, medlemmer av OSO og andre samarbeidsfora m.fl.

Se hele programmet her.

påmeldingsskjema

Påmeldingsfrist: snarest, og aller senest 01.11.14.