Samler Helse-Finnmark med videokonferanse

13. juni ble det sendt 120 kilo med telemedisinsk utstyr til sykestuene i Lakselv og Karasjok. Snart er 6 av de 16 sykestuene i vårt nordligste fylke koplet sammen med sykehusene i ett videonett.
sykestue_teknologi_400
Posten Norge neste! F.v. Stig Karoliussen og Jan-Hugo Olsen har gjort klart og pakket 60 kilo og 2 kubikkmeter telemedisinsk utstyr til hver av sykestuene i Finnmark. Snart er Lakselv og Karasjok online med sykehusene i Kirkenes og Hammerfest og fire andre sykestuer. Foto: Jan Fredrik Frantzen, NST.

Gjennom ”sykestue-prosjektet” ved Nasjonalt senter for telemedisin (NST) har sykestuene i Alta, Nordkapp, Båtsfjord og Vadsø siden 2006 hatt mobilt videokonferanseutstyr koplet opp mot lokalsykehusene i Hammerfest og Kirkenes.

Nå er også sykestuene i Karasjok og Lakselv på vei inn i det samme nettet, som skal gjøre det lettere for helsepersonell å samhandle over avstand. Det skal igjen gjøre det lettere å behandle flere pasienter lokalt.

Kinderegg til 200.000,-

Utstyret gir blant annet akuttmottakene i Tromsø og Kirkenes muligheten til å fjernestyre kamera i taket på sykesstuene, slik at de får direktesending fra akuttsituasjoner og får overført vitale data som puls, blodtrykk, temperatur og oksygennivå i blodet. På den måten kan akuttlegene på AMK-sentralene hjelpe til når for eksempel sykestua i Båtsfjord får inn folk som er skadet etter ei ulykke.

- I utgangspunktet har vi ikke utviklet noen ny teknologi for å sette sammen denne løsningen. Vi har kjøpt inn flyttbare stativer og satt det sammen med utstyr som kamera, fjernkontroll og tv-skjerm. Så har vi koplet det sammen med Vake-teknologien her fra NST som gjør at AMK-sentralene kan fjernstyre kameraet på sykestua for å få full oversikt, forteller prosjektleder Eirik Øvernes.

Men akuttsituasjoner er ikke det eneste bruksområdet for de mobile ”VK-rackene”, som hver er 170 centimeter høyt og koster rundt 200.000 kroner. Ettersom utstyret går på hjul kan det enkelt flyttes mellom ulike rom på sykestuene, slik at det like godt kan brukes til å delta på kurs, møter, kliniske vurderinger og telemedisinske konsultasjoner. Et lite kinderegg som har flere ting på lur, med andre ord.

Eirik Øvernes og sykestua i Alta på videokonferanse.
Samler Helse-Finnmark. Prosjektleder Eirik Øvernes ved Nasjonalt senter for telemedisin har jevnlig kontakt med sykestuene i prosjektet. Her besøker han (f.v.) Jorunn Opheim og Tone Mauseth på sykestua i Alta, vel og merke på videokonferanse fra kontoret i Tromsø. Foto: Jan Fredrik Frantzen, NST.

Gode tilbakemeldinger fra brukerne

Øvernes forteller at de har fått gode tilbakemeldinger fra de første fire sykestuene, etter at de har fått utstyret og har brukt det i halvannet år. Det er særlig sykepleierne som er positive. Det ser ut som de sparer tid på å jobbe med dette utstyret.

- Det skjer med jevne mellomrom at pasienter blir overført fra sykehusene til sykestuene ute i kommunene, uten at de samtidig får sendt over en utfyllende epikrise, eller utskrivingsmelding.

- Da er det greit å kunne ta et kort møte på videokonferanse for å få ei fullstendig oppdatering på hvilken behandling pasienten allerede har fått og hva som burde gjøres videre, sier Øvernes.

- Flere av dem har sagt at de kanskje bruker et kvarters tid på selve telekonferansen, men at de fort sparer denne tiden inn igjen. Det er fordi de slipper å ta flere telefoner rundt til flere leger og sykepleiere for å samle informasjonen de trenger for videre behandling. På videomøtene er de samlet i ett fellesskap og deler all nødvendig informasjon med det samme, avslutter han.

Kontaktperson hos NST

Eirik Øvernes, direkte telefon 481 33 173 og e-post eirik.overnes@telemed.no

Forskningsresultater om telekonferanse…

Studier ved Trinity College og St. James’ Hospital i Dublin, Irland viser at produktiviteten øker ved bruk av telekonferanse og at de som deltar i slike møter sitter igjen med mer relevant informasjon enn om de møtes over samme bord. Les mer om dette i artikkelen ”Bedre produktivitet med telekonferanse”…
 

Fakta om sykestueprosjektet

Opprinnelig startet dette prosjektet i 2005 med de fire sykestuene i Alta, Nordkapp, Båtsfjord og Vadsø. De ble koplet sammen med lokalsykehusene i Hammerfest og Kirkenes for å kunne samhandle over videokonferanse. Prosjektet var finansiert av Høykom.

I 2007 fikk Nasjonalt senter for telemedisin tildelt lokalsykehusmidler fra Helse- og omsorgsdepartementet for å gi sykestuene i Lakselv og Karasjok den samme muligheten til direkte kontakt med lokalsykehusene og AMK-sentralene i Tromsø og Kirkenes. Nå er utstyret på plass og opplæringen starter i august….

Relevante rapporter (pdf)