Samler Helse-Fosen på nett

Fosen-kommunene i Trøndelag har i flere år samarbeidet om helsetjenester gjennom sitt distriktsmedisinske senter. Gjennom prosjektet NettOpp Fosen tar de nå steget videre og bygger ut en virtuell samlingsplass i elæringsportalen helsekompetanse.no
lege_med_datamus_400px
De andre helsearbeiderne er bare et klikk unna, når helsetjenestene i Fosen samles på elæringsportalen helsekompetanse.no. Foto: Jan Fredrik Frantzen, NST.

Samarbeidet i Fosen DMS består av 8 kommuner i både Nord- og Sør-Trøndelag, og de har allerede i flere år jobbet sammen ved hjelp av blant annet videokonferanse og elektroniske meldinger. Men eldrebølgen som nærmer seg land vil gi enda større utfordringer enn før.

Beregninger som prosjektleder Leena Stenkløv ved St Olavs hospital i Trondheim og de andre i prosjektet har gjort viser at de åtte Trønder-kommunene - med totalt rundt 26 000 innbyggere - vil mangle hele 180 helsearbeidere i år 2015, dersom de ikke gjør noen effektive grep allerede i dag.

Bygger digital tumleplass

En del av løsningen har de funnet i effektiv kompetansebygging på Internett, og nå går de i gang med å bygge et eget ”møterom” som skal være åpen for helsepersonell i Fosen-området når de logger seg inn på læringsportalen Helsekompetanse.

Helse-Fosen og de åtte kommunene:

Ørland, Bjugn, Åfjord, Rissa, Roan, Osen, Leksvik og Mosvik

- Vi fokuserer nå spesielt på eldreomsorg, og i denne virtuelle samlingsplassen skal vi bygge flere fagnett. Vi skal også lage et videreutdanningskurs i tre moduler over 1,5 år som vi kaller ”Aldring på nett”. Det skal gi alle muligheten til å oppdatere seg faglig slik at vi er bedre rustet til å møte utfordringene de neste årene, forteller Stenkløv.

Denne digitale tumleplassen skal være på plass i løpet av det første halvåret i 2009, og de nye kursene og fagnettene som skal inn der blir et hjelpemiddel for kommunene i jakten på nye helsearbeidere - og i jobben med å beholde de gamle.

- Vi har gode erfaringer med forelesninger på videokonferanse, og nå satser vi på å bruke denne video-teknologien og Internett til kompetanseheving for å møte de store utfordringene vi møter innen eldreomsorgen.

NettOpp Fosen finansieres av Fylkesmannen i Trøndelag og Fosen-kommunene. Det er et samarbeidsprosjekt mellom Fosen-kommunene, St Olavs Hospital i Trondheim, Midgard Medialab og Nasjonalt senter for telemedisin. Prosjektet skal være ferdig i 2011.

 

Kontaktperson ved NST

Vibeke Flytkjær, telefon 915 59 172 og epost vibeke.flytkjaer@telemed.no

Les også…