Second life som læringsmiljø

Høgskolen i Molde bruker den virtuelle verden i Second Life som en del av undervisningen. Simulering og rollespill skal gi vernepleierstudentene økt kunnskap om funksjonshemming.
Vibeke Flytkjær og Second Life
Vibeke Flytkjær ved NST er en av dem som har testet den nye e-læringsformen, som skal gi økt kunnskap om funksjonshemming. Foto: Jan Fredrik Frantzen, NST

Kan Second Life fungere som et læringsmiljø i høyere utdanning? Dette skal høgskolen undersøke nærmere i prosjektet "Using ICT to promote flexible lifelong learning in communication, health and disability". Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin er en av samarbeidspartnerne i dette innovative prosjektet.

Studentene følger videoforelesningene til 5 personer som lever med funksjonshemminger som Cerebral Parese, Downs syndrom og Asperger. Etter forelesningene møtes studenter og forelesere i Second Life for diskusjon og oppgaveløsning.

Læring gjennom simulering og rollespill

I løpet av prosjektperioden har det blitt arrangert to seanser i Second Life, med utfordringer som rullestolkjøring og fotballspilling. Deltakerne designer selv en rollefigur og kommunikasjonen foregår gjennom tekst, lyd og bilde.

- Tilbakemeldingene fra studentene tyder på at denne formen for læring er et nyttig supplement til lærebøkene som brukes i studiet, forteller Vibeke Flytkjær ved NST. Neste steg i prosjektet er å bygge opp et diskusjonsforum, hvor det vil bli tatt opp temaer som er viktige for å forstå hvordan det er å leve med funksjonshemminger.

Tidligere har det ikke vært vanlig å bruke denne type læring innenfor habilitering. Prosjektet er basert på frivillig deltakelse og studenter fra 3. året på Vernepleierutdanningen har deltatt i de ulike seansene.  Mer informasjon finner du på prosjektets fagnett.

Kontaktperson NST:

Vibeke Flytkjær, e-post: vibeke.flytkjaer@telemed.no. Telefon 915 59 172

Fakta om prosjektet

  • Prosjektperiode: Januar 2009 - desember 2010
  • Prosjektleder: Høgskolen i Molde v/ Susan Balandin, professor
  • Samarbeidspartnerne: Sande kommune, Helse Nordmøre og Romsdal og Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST)
  • Finansiering: Norgesuniversitetet