Skal legge planer for framtidens omsorg

- Viktig og veldig bra at omsorgsteknologi settes på den politiske dagsordenen, sier Siri Bjørvig fra Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST). Hun er plukket ut til å sitte i et regjeringsoppnevnt utvalg som skal finne nye løsninger for å møte framtidens omsorgsutfordringer.

Siri Bjørvig, NST.Utvalget skal gi en vurdering av mulighetene for produktutvikling, næringsutvikling og eksport som følge av et samarbeid mellom næringsliv og offentlig sektor på omsorgsfeltet, med spesiell vekt på utvikling av arkitektur og ny teknologi, skriver helse- og omsorgsdepartementet på sine nettsider.

– De kommunale omsorgstjenestene har et stort potensial for innovative grep og nyskaping i forhold til blant annet teknologi og forskning, sier helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Har savnet teknologiske sider

Smarthusløsninger og ny omsorgsteknologi gir brukerne nye muligheter til å mestre egen hverdag og kan bidra til å fremme selvstendighet og uavhengighet. Telemedisin og ny kommunikasjonsteknologi gir helse- og omsorgstjenestene mulighet til å forbedre, forenkle og effektivisere virksomheten heter det fra departementet.

Dette er positive signaler, mener NSTs Siri Bjørvig.

- Vi har jo savnet et teknologisk aspekt i mange andre utredninger og meldinger, men her har vi en god mulighet til å se på samspillet mellom virkemidler. Det er på tide at dette aspektet kommer inn i de politiske planene, sier hun.

Utvalget skal vurdere de etiske sidene ved de forslag de legger fram og de konsekvenser utvalgets forslag vil ha for den enkeltes personvern, spesielt i forhold til bruk av ny teknologi for varsling og overvåkning.

– Mye å hente

De kommunale omsorgstjenestene utgjør en virksomhet med brutto driftsutgifter på om lag 70 milliarder kroner.

Halvparten brukes på tjenestetilbudet til 40.000 beboere i sykehjem og den andre halvparten til 160.000 hjemmetjenestemottakere ifølge Helse- og omsorgsdepartementet.

– Til tross for sin størrelse har denne sektoren i svært liten grad vært gjenstand for systematisk forsknings- og utviklingsarbeid. Det er derfor mye å hente på å gi denne omsorgssektoren oppmerksomhet, sier helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Han får støtte av Bjørvig, som også mener at det så langt har vært lite fokus på tjenestesiden, i forhold til hvor stor den er, og ikke minst hvor omfattende sektoren kommer til å bli etter hvert som vi blir flere eldre.

- Jeg håper jeg kan bidra med samlet kunnskap fra hele NST, og ikke minst med den internasjonale erfaringen vi har. NST har en naturlig plass i utvalget, siden vi har jobbet mye med det som faller inn i mandatet, men det er klart at jeg ble smigret og glad for å bli spurt, sier Bjørvig.

Les mandatet for utvalget her

Ledes av Kåre Hagen

I statsråd 26. juni 2009 ble følgende utvalg oppnevnt til å utrede nye innovative løsninger for å møte framtidas omsorgsutfordringer:
    * Kåre Hagen, Oslo (leder)
    * Siv Iren Stormo Andersson, Bjugn
    * Glenn Kenneth Bruun, Oslo
    * Siri Bjørvig, Tromsø
    * Annichen Hauan, Oslo
    * Karin Høyland, Trondheim
    * Shahzad Asghar Rana, Oslo
    * Bente Skansgård, Oslo
    * Per Gammelsæther, AskerTove Johanna Fagertun, Bodø
    * Ivar Leveraas, Oslo

Lederen for utvalget, Kåre Hagen, er statsviter og instituttleder ved Institutt for offentlige styringsformer ved Handelshøyskolen BI. Han har tidligere vært forskningsleder ved FAFO og styreleder for Forskningsrådets Velferdsforskningsprogram.

Les også: Stortingsmelding nr 7 (2008-2009) Et nyskapende og bærekraftig Norge