Skal utforske muligheter

Forskning og innovasjon for å gjøre hverdagen lettere for mennesker med kroniske lidelser og livsstilsrelaterte sykdommer. Det blir hovedtema for neste års Tromsøkonferanse om telemedisin og e-helse.
Sture Pettersen_TTeC2008
- Vi skal tegne mulighetsbilder, sier NST-leder Sture Pettersen og setter innovasjon som tema for telemedisinkonferansen 2008 i Tromsø. Foto: Jan Fredrik Frantzen, NST.
På telemedisinkonferansen 9.-11. juni får deltakerne innsyn i mulighetenes verden. Ved hjelp av informasjonsteknologi kan helsetjenester leveres på nye måter. Telemedisin anno 2008 er mye mer enn legekonsultasjon med videokonferanse og fjernassistert kirurgi. Nasjonalt senter for telemedisin inviterer nå forskningsmiljøer, næringsliv og andre til å sende inn sin visjon av mulighetenes helse-verden.

Behandling uten å måtte reise

Telemedisin dreier seg blant annet om å anvende teknologi til medisinsk oppfølging, diagnostisering og kontroll så nær bostedet som mulig. Det er naturlig nok mye man fremdeles må inn til sykehuset for å få hjelp til, men stadig flere og større pasientgrupper trenger oppfølging, kontroll og dialog med helsevesenet uten at det er så viktig fysisk å reise til et sykehus.

– I takt med en aldrende befolkning og fremveksten av stadig flere med livsstilsykdommer, øker behovet for helsetjenester. Det er mange fordeler ved å kunne tilby helsetjenester hjemme hos pasientene. Vi har i et forsøksprosjekt laget en løsning som gir muligheter for oppfølging fra sykehus via pasientens tv-skjerm. Målet er å komme fram til flere løsninger som kan gjøre hverdagen lettere for mennesker med kroniske lidelser, fremholder leder for Nasjonalt senter for telemedisin, Sture Pettersen.

Fremtidens helsevesen

I juni 2008 inviterer telemedisinsenteret forskere, helsepersonell og myndigheter til å tenke sammen omkring felles utfordringer i et globalt perspektiv. Konferansen blir en arena for innovasjonsmyldring, forskning og utveksling av idéer.
- Vi skal tegne mulighetsbilder. Fremveksten av nye folkesykdommer krever nye grep fra helsevesenet. I dag tar 110.000 personer medisiner for å holde diabetes i sjakk, og Statistisk sentralbyrå har anslått at 200.000 har lungesykdommen kols i Norge. Vi vil rette oppmerksomheten spesielt mot innovative løsninger for kronikere og mennesker med livsstilsrelaterte sykdommer, påpeker Pettersen.

Forskningspublikasjon

Nytt av året er at denne konferansen er meritterende for forskere som deltar med forskningsformidling. Det vil si at forskningsartikler som godkjennes av en vitenskapelig komité skal publiseres i Journal of Telemedicine and Telecare etter konferansen. Frist for å sende inn abstracts og idéer til prosjekter som kan vises frem på konferansen er 10. desember 2007.

Les mer om Tromsø Telemedicine and eHealth Conference på konferansens websider:

Kontaktpersoner

Vil du vite mer om temaet rundt årets konferanse kan du ta kontakt med Siri Bjørvig på telefon 971 64 725 eller epost Siri.bjorvig@telemed.no.

Trenger du mer informasjon om hvordan du kan sende inn abstracts til konferansen kan du se på nettsidene til konferansen eller ta kontakt med Vibeke Hemmingsen, som har administrativt ansvar: telefon 957 34 614 eller e-post vibeke.helfrida.hemmingsen@telemed.no