Skandinavisk nettverksbygging

Den fjerde skandinaviske konferanse om sundhedsinformatik - helseinformatik - medicinsk informatik ble gjennomført den 24. - 25. august 2006 på Aalborg Universitet i Danmark.

Konferansens formål var å stimulere til erfaringsutveksling, samarbeid og nettverksdannelse innenfor utvikling, implementering, anvendelse og vurdering av informatikk i helsesektoren i Skandinavia.  Det var særlig fokus på den kliniske anvendelse af informatikk og på borgerens rolle i helsearbeidet.

Program

Programmet var delt i følgende hovedområder:

  • Sundhedsarbejde i eget hjem og i primærsektoren
  • Sundhedsarbejde over afstand – Internet og trådløse/håndholdte løsninger
  • Sundhedsarbejde og elektronisk patientjournal
  • Beslutningsstøtte i sundhedsarbeidet

Erfaringer
Norge, Sverige og Danmark hadde bidrag innenfor de forskjellige områdene. Noen eksempler fra Norge er keynotespeakerne Gunnar Hartvigsen, NST/UiTø som presenterte erfaringer med telemedisin i Norge og Ole Hanseth, UiO, som snakket om integration - implexity - risks i teknologiutviklingen.  

Per Frydenborg, TRS, Sunnaas sykehus HF(SunHF)(bildet) og Kjersti Vardehaug, TRS, viste frem "MinTRSside" og demonstrerte direkte kontakt mellom pasient og helsepersonell via deres sikrede websider. Bodil Bach, NST og Anne Merete Driveklepp, SunHF fortalte om erfaringer fra prosjektet "Telemedisin i rehabilitering", der SunHF har utprøvd bruk av vidoekonferanse i samhandling rundt innskriving, utskriving og oppfølging av rehabiliteringspasienter.

Rune Fensli, Høgskolen i Agder
hadde erfaringer fra første pilot med overføring av trådløs EKG. Og blant studentpresentasjonene (Helseinformatikkstudiet ved Høgskolen i Agder og Ålborg Universitet) ble deltakerne også introdusert for brukerutvikling av elektronisk portal ved Helse Bergen (Andreas Hering, Jan Rune Nilsen og kristin Næss) og mange andre aspekter man møter på i kommunikasjon menneske - maskin og prosessene rundt denne utviklingen.


Konferansens foredrag vil være tilgjengelig på konferansens webside: http://www.shi2006.org/

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Sundhedsarbejde i eget hjem og i primærsektoren


Nå har konferansen gått på rundgang mellom Arendal og Ålborg, så neste års konferanse vil gi svenskene en mulighet til å vise seg frem. Neste års konferanse blir i Kalmar omtrent samme tid!