Små kommuner henger etter med helse-IKT

En undersøkelse fra KS viser at de små kommunene henger etter i IKT-utviklingen. De er ikke kommet like langt som de andre med å ta i bruk digitale systemer til helsetjenester. Og færre småkommuner har lagt planer for å forsere arbeidet.
Legekontor
Penn og papir er ikke gått av moten i Helse-Norge, og ihvertfall ikke i småkommunene. Illustrasjonsfoto: Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin.

I mai og juni 2008 gjennomførte KS en elektronisk undersøkelse der de ville ha svar på hvor langt kommune-Norge er kommet i bruk av IKT i helsesektoren. 256 av 430 kommuner svarte på undersøkelsen.

Nå har Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) analysert tallmaterialet fra undersøkelsen, og det viser seg at det er store variasjoner i IKT-bruken rundt om i landet.

Mangler system og strategi

- Mer enn 50% av norske kommuner har færre enn 5000 innbyggere, og KS-undersøkelsen viser at de små kommunene som svarte i undersøkelsen sommeren 2008 er kommet kortere enn de store kommunene, for eksempel med bruk av elektronisk pasientjournal i pleie- og omsorgssektoren, forteller Gunn-Hilde Rotvold ved NST.

Undersøkelsen viser også at rundt 30% av de småkommunene som har svart heller ikke har laget seg en strategi for bruk av IKT i den kommunale helsetjenesten, og i Nord-Norge, der andelen små kommuner er større enn i resten av landet, er tallet enda høyere.

Fellesnevneren for IKT-bruken er altså kommunestørrelsen. Dette funnet underbygges av tall fra Samspill-prosjektet til Helsedirektoratet som viser at bare 12 av 49 deltaker-kommuner, eller 24%, er små kommuner med mindre enn 5000 innbyggere.

Relaterte saker...

Vi har ikke analysert hvorfor det er slik, men det er rimelig å tenke seg at kostnadene med å digitalisere helsetjenesten, relativt sett, blir dyrere for de små kommunene. Da tenker jeg både på investering av IKT-infrastruktur, opplæring i bruk av IKT verktøy og tilpasninger i rutiner for nye måter å samhandle på. 

- Et kommunesamarbeid kan være løsningen for mange i denne situasjonen, avslutter Rotvold. 

Andre funn i undersøkelsen...

  • 78% av kommunene i Helse Nord er koplet til Norsk helsenett, mens det tilsvarende tallet for Helse Sørøst er 28%
  • 59 % av kommunene i vår sørligste helseregion har ingen konkrete planer om å kople seg på helsenettet
  • Kun 19% av kommunene som svarte bruker mobile IKT-løsninger som PDA'er i helsearbeidet
  • Hele 56% svarte at de heller ikke vurderer å ta slike løsninger i bruk

Last ned hele undersøkelsen her... (pdf: 4,9 mb)

Kontaktperson ved NST

Gunn-Hilde Rotvold, telefon 992 69 511 og epost Gunn-Hilde.Rotvold@telemed.no